Övrigt

Detta hände också under året!
 • I början av året genomfördes en enkät angående LUSTAN. Där framkom det att flertalet ville ha kvar fritidsföreningen som den är, med sammankomster i fritidslokalen för att lyssna på musik, reseupplevelser, natur och hälsa. Man var även intresserad av teaterbesök till subventionerat pris; tid kvällar och helger. En del medlemmar kom med nya förslag, som jag noterat, allt från Louisiana (konstmuseum) till provning av diverse drycker.
 • På HSB:s föreningsstämma hade vi nöjet att få hämta ett stipendium för Lustans räkning. Motiveringen för stipendiet var "för att bygga vidare och vidga vyerna i fritidsklubben Lustan". Kul med extra resurser för att sätta lite guldkant för de boende.
 • Den 3/4 och 23/10 var det träff i fridslokalen för nyinfyttade medlemmar. Syftet med mötet var främst att visa mig för våra nya medlemmar och ett tillfälle att ställa frågor.
 • Den 12/5 ordnades en sammankomst med föreläsning av Ulla Linse i ”Basal kroppskännedom”. Tolv medlemmar deltog i denna intressanta och spännande föreläsning, i hur vi rör oss för att må så bra som möjligt. Stort tack till Ulla Linse!
 • Första gången för Kulturvandringen var en information om cirkeln. Då såg vi också en av filmerna i serien ”Mitt hjärtas Malmö".
  Vandring nr 2 var på Intiman där vi såg "Sova på marmorgolv", en pjäs som var full av värme, allvar och humor.
  Den tredje vandringen handlade om ”Bokens dag" där vi fick nya böcker presenterade av författarna själva. Höjdpunkten var när Arja Saijonmaa berättade om sin bok om Mikis Theodorakis och sjöng några sånger av honom.
  Årets sista besök var på SVT där vi både fick gå in i en sändningsstudio och göra en intressant rundvandring i lokalerna i Västra hamnen.
 • Teaterbiljetter såldes under våren till ”Mycket väsen för ingenting” och till ”Hoffmans äventyr”. I november var det sedan dags för ”Les Misérables”.