Mäklarinformation

Vi vänder oss här först och främst till de fastighetsmäklare som söker information om vårt hus och vår förening i samband med förmedling av våra bostadsrätter. Vår ambition är att all sådan information som är relevant i samband med lägenhetsförsäljning ska finnas tillgänglig här samt att denna sida därför ska komma att fungera som er första källa. Om det är något ni undrar över som inte framgår här så är ni naturligtvis välkomna att ta kontakt med styrelsen!

Vårt hus byggdes år 1943 och ligger på Kiviksgatan 4 i Malmö. Föreningen har trettiotvå lägenheter varav samtliga är bostadsrätter. Utöver detta har vi fem lokaler i källaren: en av dem används av styrelsen, en annan är gemensam för de boende och de tre resterande är avsedda för uthyrning – och för närvarande är alla tre uthyrda. Till varje lägenhet hör också ett källarförråd och ett vindsförråd. Husets totala boarea är 1496 kvadratmeter.

 

Informationen senast uppdaterad 2022-08-04 

Fastighetsförteckning: 

Äkta bostadsrättsförening: Ja

Tomten friköpt: Ja

Ekonomisk förvaltning: HSB Malmö

Pantsättningsavgift: enligt stadgar, 2,5% av PBB

Överlåtelseavgift: enligt stadgar, 1% av PBB, betalas av köpare

Avgiftsförändringar: Avgiften höjdes med 2% 2019 och 2020 med anledning av pågående renoveringsprojekt. Inga ytterligare avgiftshöjningar är planerade i dagsläget.

Accepteras juridisk person som köpare: Nej

Krav på ägarförhållanden: Föreningen tillåter samägarskap mellan släktingar, föräldrar eller barn. Den som ämnar att bo i lägenheten ska åtminstone stå som delägare till bostadsrätten. Således godkänner föreningen inte ett upplägg där ägaren av bostadsrätten inte har avsikt att bo i denna.

 

Kabel-TV: ComHem, grundutbud ingår inte i avgiften utan tillkommer som ett obligatoriskt separat tillägg á 43kr/mån.

Internet: Halebop, 1000/1000 Mbit, ingår inte i avgiften utan tillkommer som ett obligatoriskt separat tillägg á 89kr/mån.

Tvättstuga: En tvättstuga i källaren med två tvättmaskiner, en torktumlare samt ett torkrum och en mangel.

Parkering: 15 inhängnade parkeringsplatser. Kösystem tillämpas, kontakta styrelsen för att ställa dig i kö. Avgift: 100 kr/mån. I övrigt tillämpas boendeparkering i området, det finns även en 24h-parkering på andra sidan gatan som är avgiftsbelagd. 

Gemensamma utrymmen: En gemensamhetslokal samt ett cykelrum, båda i källaren.

 

Genomförda renoveringar: 

2022 - Nytt passage och låssystem för entrégrind, trapphus.

2020 - Totalrenovering av fasad och balkonger. Byte av fönster.

2019 - OVK besiktning och sotning.

2018 - Radonmätning

2017 - Spolning avloppsrör

2012 - Upprustning av balkonger

2012 - Trapphus och källare målades om

2011 - Totalrensning av ventilationssystem. Relining av avloppsstammar. Installation av nya utanpåliggande kall- och varmvattenstammar

2010 - Installation av två nya tvättmaskiner och en ny torktumlare

2005 - Grunden tilläggsisolerades och dränerades. Renovering av panna (fjärrvärme)

2003 - Takpannorna byttes. Gavlarna tilläggsisolerades.

1997 - Elen byttes ut. Renovering av tvättstuga.

1989 - 1996 Byte av fönster.


Kommande renoveringar: Inga ytterligare underhåll planerade i dagsläget. Ansökan om medlemsskap: Styrelsens ambition är att alla beslut om medlemskap ska tas på ett av våra styrelsemöten, vilka vanligtvis hålls i slutet av varje månad – detta förutom i juli och december, då vi inte håller något styrelsemöte. In- och utträdesansökningarna skickas till HSB Malmö:s avdelning för överlåtelser.


Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta styrelsen på brf.fladern@tutanota.com