På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Mäklarinformation

Vi vänder oss här först och främst till de fastighetsmäklare som söker information om vårt hus och vår förening i samband med förmedling av våra bostadsrätter. Vår ambition är att all sådan information som är relevant i samband med lägenhetsförsäljning ska finnas tillgänglig här samt att denna sida därför ska komma att fungera som er första källa. Om det är något ni undrar över som inte framgår här så är ni naturligtvis välkomna att ta kontakt med styrelsen!

Vårt hus byggdes år 1943 och ligger på Kiviksgatan 4 i Malmö. Föreningen har trettiotvå lägenheter varav samtliga är bostadsrätter. Utöver detta har vi fem lokaler i källaren: en av dem används av styrelsen, en annan är gemensam för de boende och de tre resterande är avsedda för uthyrning – och för närvarande är alla tre uthyrda. Till varje lägenhet hör också ett källarförråd och ett vindsförråd. Husets totala boarea är 1496 kvadratmeter.

Fastighetsförteckning: 

Äkta bostadsrättsförening: Ja

Tomten friköpt: Ja

Ekonomisk förvaltning: HSB Malmö

Pantsättningsavgift: enligt stadgar, 2,5% av PBB

Överlåtelseavgift: enligt stadgar, 1% av PBB, betalas av köpare

Avgiftsförändringar: Avgiften höjdes med 2% 2019 och 2020 med anledning av pågående renoveringsprojekt. Inga ytterligare avgiftshöjningar är planerade.

Accepteras juridisk person som köpare: Nej

Krav på ägarförhållanden: Föreningen tillåter samägarskap mellan släktingar, föräldrar eller barn. Den som ämnar att bo i lägenheten ska åtminstone stå som delägare till bostadsrätten. Således godkänner föreningen inte ett upplägg där ägaren av bostadsrätten inte har avsikt att bo i denna.

 

Kabel-TV: ComHem, grundutbud ingår i måndadsavgiften.

Internet: Ownit, 100/100 Mbit ingår i månadsavgiften. 1000 Mbit är därtill tillgängligt för de boende mot en extra individuell avgift om 199 kronor i månaden.

Tvättstuga: En tvättstuga i källaren med två tvättmaskiner, en torktumlare samt ett torkrum och en mangel.

Parkering: 15 inhängnade parkeringsplatser. Kösystem tillämpas, kontakta styrelsen för att ställa dig i kö. Avgift: 100 kr/mån. I övrigt tillämpas boendeparkering i området, det finns även en 24h-parkering på andra sidan gatan som är avgiftsbelagd. 

Gemensamma utrymmen: En gemensamhetslokal samt ett cykelrum, båda i källaren.

 

Genomförda renoveringar: 

2020 - Totalrenovering av fasad och balkonger. Byte av fönster. Projekt påbörjat v.10, förväntas vara färdigställt i juli innevarande år.

2019 - OVK besiktning och sotning.

2018 - Radonmätning

2017 - Spolning avloppsrör

2012 - Upprustning av balkonger

2012 - Trapphus och källare målades om

2011 - Totalrensning av ventilationssystem. Relining av avloppsstammar. Installation av nya utanpåliggande kall- och varmvattenstammar

2010 - Installation av två nya tvättmaskiner och en ny torktumlare

2005 - Grunden tilläggsisolerades och dränerades. Renovering av panna (fjärrvärme)

2003 - Takpannorna byttes. Gavlarna tilläggsisolerades.

1997 - Elen byttes ut. Renovering av tvättstuga.

1989 - 1996 Byte av fönster.


Kommande renoveringar: Inga ytterligare underhåll planerade i dagsläget. Ansökan om medlemsskap: Styrelsens ambition är att alla beslut om medlemskap ska tas på ett av våra styrelsemöten, vilka vanligtvis hålls i slutet av varje månad – detta förutom i juli och december, då vi inte håller något styrelsemöte. In- och utträdesansökningarna skickas till HSB Malmö:s avdelning för överlåtelser.


Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta styrelsen på brf.flader@ownit.nu


Informationen senast uppdaterad 2020-03-31.