På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Mäklarinformation

 

Vi vänder oss här först och främst till de fastighetsmäklare som söker information om vårt hus och vår förening i samband med förmedling av våra bostadsrätter. Vår ambition är att all sådan information som är relevant i samband med lägenhetsförsäljning ska finnas tillgänglig här samt att denna sida därför ska komma att fungera som er första källa. Om det är något ni undrar över som inte framgår här så är ni naturligtvis välkomna att ta kontakt med styrelsen!

Vårt hus byggdes år 1943 och ligger på Kiviksgatan 4 i Malmö. Föreningen har trettiotvå lägenheter varav samtliga är bostadsrätter – vi har således inga hyresrätter. Utöver detta har vi fem lokaler i källaren: en av dem används av styrelsen, en annan är gemensam för de boende och de tre resterande är avsedda för uthyrning – och för närvarande är alla tre uthyrda. Till varje lägenhet hör också ett källarförråd och ett vindsförråd. Husets totala boarea är 1496 kvadratmeter.


Vårt hus är ett så kallat "Com Hem-hus", vilket innebär att alla som bor i vår fastighet har möjlighet att teckna avtal med Com Hem för leverans av tv-, bredbands- och telefonitjänst. Grundutbudet från Com Hem ingår dock i månadsavgiften. Vi har också ett avtal med Ownit Broadband AB för en kostnandseffektiv leverans av Internet via bredband – 100 Mbit ingår i månadsavgiften, men upp till 1000 Mbit är därtill tillgängligt för de boende mot en extra individuell avgift om 199 kronor i månaden. Det är dock frivilligt för varje boende om man vill teckna ett abonnemang enligt avtalet - och till följd därav få tillgång till bredbandet - eller ej. För mer information om detta, läs om vårt bredband genom att först klicka på "Service" och sedan på "Bredband" i menyn till vänster!


Beträffande gemensamhetslokaler så har vi en samlingslokal – kallad "Blå Rummet" – i källaren samt ett cykelrum i källaren vid D-trappan, där cykel ställs på anvisad plats. Vi har inte något övernattningsrum, ej heller någon bastu eller något motionsrum, och slutligen inget hobbyrum. Notera att det är tillåtet att ställa barnvagnen i de små ytterhusen vid entrédörrarna samt i cykelrummet i källaren, men ingen annanstans i de gemensamma utrymmena. 

 

Gården innefattar en större gräsmatta och en gemensam uteplats med två grillar samt utemöbler. På gården finns även plats för odling i form av pallkragar för odlingsintresserade medlemmar. Föreningen ordnar gemensamma städdagar till medlemmarna på våren och hösten där gården ses över. 

 


Föreningen har sammanlagt femton bilparkeringsplatser som ligger i direkt anslutning till vårt hus. De är till för att hyras ut till våra medlemmar – man får skriva in sig på en kölista då parkeringsplats ej följer med lägenhet. Huruvida det är kö eller ej varierar – kontakta styrelsen för aktuell information. Priset för en bilparkeringsplats är 100 kronor per månad och platserna är inhägnade. Observera att det ej finns eluttag till parkeringsplatserna. Det kan också vara värt att känna till att det råder fri parkering på gatorna runt omkring samt att en dygnetrunt-betalparkeringsplats finns några meter bort.

 

Vår förenings juridiska namn är "Brf Flädern nr 9". Föreningen är äkta och köpte huset år 1943. Viktigt att notera är också att vi äger marken – det är, följaktligen, ingen tomträtt. Beträffande frågan om ägarandel så tillåter föreningen samägarskap mellan släktingar, föräldrar eller barn – men den eller de som ämnar bo i lägenheten ska åtminstone stå som delägare till bostadsrätten. Exempelvis tillåter vi alltså inte ett upplägg som innebär att en förälder ensam äger en av våra bostadsrätter, utan avsikt att bo i lägenheten, men med avsikten att dennes barn ska bo i denna. Notera också att vi heller inte accepterar juridisk person som medlem.


Styrelsens ambition är att alla beslut om medlemskap ska tas på ett av våra styrelsemöten, vilka vanligtvis hålls i slutet av varje månad – detta förutom i juli och december, då vi inte håller något styrelsemöte. Notera också att in- och utträdesansökningarna skickas till HSB Malmö:s avdelning för överlåtelser – föreningen har alltså inga egna blanketter för ansökan om medlemskap.


Till frågan om renoveringar så gäller följande: elen byttes ut år 1997 och fönstren mellan åren 1989-1996. Vår putsfasad ska totalrenoveras inom kort. Beträffande taket så byttes takpannorna år 2003 och samma år tilläggsisolerades gavlarna. Grunden tilläggsisolerades och dränerades år 2005. Fastigheten har inga hissar – och därmed aktualiseras inte renoveringsfrågan här. Vad gäller uppvärmning så har vi fjärrvärme och vår panna renoverades år 2005. Utöver detta renoverade vi vår tvättstuga år 1997. Två nya tvättmaskiner och en ny torktumlare installerades 2010. Notera också att vinden inte är exploaterad. År 2011 genomfördes en stamrenovering, som involverade relining av avloppsstammar samt installation av nya utanpåliggande kall- och varmvattenstammar. Föreningen verkställde detta år även en totalrensning av ventilationssystemet. År 2012 genomfördes en ”lättare” upprustning av husets balkonger i syfte att förlänga deras livslängd ytterligare ett antal år.  År 2012 målades trapphus inklusive källare om. År 2017 har en spolning av avloppsrören genomförts. En större renovering av huset är planerad att påbörjas år 2019, vilket kommer troligen att innefatta helhetsrenovering av fasaden, en totalrenovering av balkonger samt byte av samtliga fastighetens fönster och balkongdörrar. Planerade åtgärder ska finansieras med medel i fonden för yttre underhåll samt nya lån.


Viktigt att notera i fråga om ventilation är att självdrag gäller samt att det inte är tillåtet att installera en så kallad "riktig" spisfläkt – detta då ventilationen blir sämre och schakten ej är täta. Om man önskar installera en fläkt så måste man följaktligen välja en kolfilterfläkt som inte ansluts till fastighetens ventilation. Det är för övrigt inte tillåtet att genomföra någon installation eller renovering i sin lägenhet som medför att ventilationen täcks eller på något sätt hindras, vilket alltså även utesluter installation av exempelvis elektroniska fläktar i lägenheternas badrum.


Föreningens ekonomiska förvaltare är HSB Malmö – kontaktperson är Ulf Wetterberg (010-442 33 06) – och HSB Malmö tar hand om pantförteckningen. Föreningen tar ut en överlåtelse- och pantsättningsavgift. År 2013 motsvarade överlåtelseavgiften 2,5 % av ett prisbasbelopp och pantsättningsavgiften 1 % av ett prisbasbelopp – men dessa summor kan eventuellt förändras. Utöver detta så sköts den tekniska förvaltningen för närvarande av HSB Fastighetsservice.


Senast uppdaterad: augusti, 2018