Om Föreningen

Välkommen till BRF Flädern!

Vi är en trevlig liten bostadsrättsförening på trettiotvå lägenheter med en grön gårdsplan i det inre Malmö. Vårt hus finner du på Kiviksgatan 4 - ett stenkast från Nobeltorget men bortom trafikens omedelbara larm. Här har vi funnits i snart sjuttio år nu. Vår webbplats ska dels förse våra medlemmar med viktig information som rör boendet, dels fungera som en kommuni- kationslänk mellan styrelsen och medlemmarna samt slutligen också förmedla fakta till intresserade utomstående parter, såsom mäklare och så vidare.

Kontakta styrelsen på brf.fladern@tutanota.com.