Andrahandsupplåtelse

VAD ÄR ANDRAHANDSUPPLÅTANDE?
Andrahandsupplåtelse eller andrahandsuthyrning som det även kallas för är:
När någon annan än du självständigt använder din lägenhet, även om du har låst ett av rummen för den som bor där.
Om du lånar ut lägenheten till någon vän eller inom familjen.
Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten, det bedöms ändå som en andrahandsupplåtelse.

ANSÖK OM ANDRAHANDSUPPLÅTANDE
Du ansöker skriftligt om tillstånd till styrelsen via: andrahand.godheten@hotmail.com
För att kunna behandla ärenden så behöver styrelsen ha in ansökan minst en månad innan avsett startdatum.
Föreningen tar ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet per andrahandsupplåtelse och år enligt §12 i stadgarna.
Bifogat ansökan skall avtal med hyresgäst samt dokument som styrker anledningen till uthyrning.


BEAKTANSVÄRDA SKÄL FÖR ANDRAHANDSUPPLÅTANDE
• Tillfälligt arbete på annan ort (anställningsintyg ska bifogas med ansökan)
• Tillfälliga studier på annan ort (antagningsbesked ska bifogas med ansökan)
• Provbo som sambo (högst ett år)
• Längre sjukhusvistelse
• Service-/vårdboende
• Tillfällig utlandstjänstgöring
• Militärtjänstgöring
För att tillfälligt arbete eller studier på annan ort ska utgöra beaktansvärt skäl för uthyrning skall orten ligga bortom, vad man kan anses utgöra ett normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka 10 mil och en restid som överstiger cirka 1,5 timmar per dag, enkel väg.

BRA ATT VETA

  • Andrahandsupplåtande är tidsbegränsad till upp till 1år/ansökan och måste förnyas årligen vid längre upplåtelser. Tänk på att skicka in ny ansökan innan perioden förfaller. Detta gäller både vid nya hyresgäster eller om den nuvarande ska bo kvar.
  • Tillstånd för uthyrning är endast giltig för den ansökta hyresgästen, vid byte av hyresgäst måste ny ansökan lämnas in för behandling, även om detta sker under perioden som tillstånd redan beviljats för.
  • Längsta sammanhängande uthyrningstid är 3år. (Utbildningar som varar längre än 3år kan beviljas)
  • Du har kvar dina förpliktelser till föreningen trots att du tillfälligt inte själv bor i föreningen.
  • Du har det fulla ansvaret för att den som bor i andrahand följer de stadgar och regler som finns i föreningen och för att månadsavgiften betalas i tid.
  • Observera att din hyresgäst inte får använda övernattningsrum, samlingslokal, bibliotek, bastu, gym eller någon av verkstäderna i föreningen då dessa faciliteter är ämnade för föreningens medlemmar.
  • Notera även att parkeringsplats automatiskt sägs upp vid andrahandsuthyrning.
  • Olovlig andrahandsupplåtande kan förverka din nyttjanderätt av bostadsrätten.
  • Andrahandsupplåelse medges ej under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum såvida det inte finns särskilda skäl.
  • Önskar din hyresgäst sitt namn på postboxen skall ni kontakta vår Vicevärd, egna namnskyltar medges ej.

TÄNKA PÅ ATT
Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringar som behövs för ett fullgott skydd.
Se till att både du och hyresgästen har hemförsäkring.
Om du tar ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig. - Information
Om du har lån på lägenheten, skall även banken godkänna att lägenheten hyrs ut i andrahand.
Hyresintäkten skall deklareras. - se skatteverket

Frågor angående andrahandsupplåtelse vänligen kontakta ansvarig på:andrahand.godheten@hotmail.com