På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Andrahandsupplåtelse

VAD ÄR ANDRAHANDSUPPLÅTANDE?
Andrahandsupplåtelse eller andrahandsuthyrning som det även kallas för är:
När någon annan än du självständigt använder din lägenhet, även om du har låst ett av rummen för den som bor där.
Om du lånar ut lägenheten till någon vän eller inom familjen.
Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten, det bedöms ändå som en andrahandsupplåtelse.

ANSÖK OM ANDRAHANDSUPPLÅTANDE
Du ansöker skriftligt om tillstånd till styrelsen via: andrahand.godheten@hotmail.com
För att kunna behandla ärenden så behöver styrelsen ha in ansökan minst en månad innan avsett startdatum.
Föreningen tar ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet per andrahandsupplåtelse och år enligt §12 i stadgarna.
Bifogat ansökan skall avtal med hyresgäst samt dokument som styrker anledningen till uthyrning.


BEAKTANSVÄRDA SKÄL FÖR ANDRAHANDSUPPLÅTANDE
• Tillfälligt arbete på annan ort (anställningsintyg ska bifogas med ansökan)
• Tillfälliga studier på annan ort (antagningsbesked ska bifogas med ansökan)
• Provbo som sambo (högst ett år)
• Längre sjukhusvistelse
• Service-/vårdboende
• Tillfällig utlandstjänstgöring
• Militärtjänstgöring
För att tillfälligt arbete eller studier på annan ort ska utgöra beaktansvärt skäl för uthyrning skall orten ligga bortom, vad man kan anses utgöra ett normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka 10 mil och en restid som överstiger cirka 1,5 timmar per dag, enkel väg.

BRA ATT VETA
Andrahandsupplåtande är tidsbegränsad till upp till 1år/ansökan och måste förnyas årligen vid längre upplåtelser. Tänk på att skicka in ny ansökan innan perioden förfaller. Detta gäller både vid nya hyresgäster eller om den nuvarande ska bo kvar.
Tillstånd för uthyrning är endast giltig för den ansökta hyresgästen, vid byte av hyresgäst måste ny ansökan lämnas in för behandling, även om detta sker under perioden som tillstånd redan beviljats för.
Längsta sammanhängande uthyrningstid är 3år. (Utbildningar som varar längre än 3år kan beviljas)
Du har kvar dina förpliktelser till föreningen trots att du tillfälligt inte själv bor i föreningen.
Du har det fulla ansvaret för att den som bor i andrahand följer de stadgar och regler som finns i föreningen och för att månadsavgiften betalas i tid.
Observera att din hyresgäst inte får använda övernattningsrum, samlingslokal, bibliotek, bastu, gym eller någon av verkstäderna i föreningen då dessa faciliteter är ämnade för föreningens medlemmar.
Notera även att parkeringsplats automatiskt sägs upp vid andrahandsuthyrning.
Olovlig andrahandsupplåtande kan förverka din nyttjanderätt av bostadsrätten.
Andrahandsupplåelse medges ej under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum såvida det inte finns särskilda skäl.
Önskar din hyresgäst sitt namn på postboxen skall ni kontakta vår Vicevärd, egna namnskyltar medges ej.

TÄNKA PÅ ATT
Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringar som behövs för ett fullgott skydd.
Se till att både du och hyresgästen har hemförsäkring.
Om du tar ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig. - Information
Om du har lån på lägenheten, skall även banken godkänna att lägenheten hyrs ut i andrahand.
Hyresintäkten skall deklareras. - se skatteverket

Frågor angående andrahandsupplåtelse vänligen kontakta ansvarig på:andrahand.godheten@hotmail.com