Studie- och Fritidsverksamhet

Brf.Godheten har en Studie- och Fritidsorganisation som arrangerar resor, föreläsningar och andra aktiviteter, för att bidra till ökad trivsel och gemenskap i föreningen.

Studie- och fritidsverksamheten anordnar ett antal olika aktiviteter under året.
vanligtvis brukar vi försöka anorda fyra föreläsningar/utbildningar och två resor.
Uppdelat med två föreläsningar och en resa under respektive vår- och hösttermin.
Vi arrangerar även medlemsträffar tex. Lucia firande.

Under respektive del till vänster kan ni läsa vidare om tidigare arrangemang, studiecirklar m.m.
Ni hittar även anmälningsformulär för aktuella aktiviteter ifall anmälan är öppen.
Information om aktuella aktiviteter finns uppsatt i trapphusen, tvättstugor, gym, bastu och nedan.

Har du förslag till en Resor, FöreläsningarUtbildningar, Studiecirkel, Medlemmsträffar eller andra Aktiviteter som du skulle vilja anordnades av föreningen, eller kanske själv bidra med ditt kunnande och vill hålla en föreläsning/utbildning för andra medlemmar, så skriv till oss på via förslagsformuläret till vänster alternativt maila fritid.brfgodheten@hotmail.com eller lägg ett brev i brevlådan vid styrelserummet, ingång 34C.

Studie- och fritidsverksamheten ansvarar även över föreningens gym så ifall ni har idéer om hur vi skulle kunna förbättre vårt gym så är ni välkomma med att skicka in förslag.

Studie- och Fritidsorganisatör:
Amy Berggren