Planerat underhåll kan orsaka tillfälligt strömavbrott

02 april 2023 På grund av byte till nya ledarmaturer i trappuppgångarna kan strömmen behöva stängas av tillfälligt under våren 2023.

Arbetet pågår löpande under våren 2023 och kan även påverka internetuppkopplingen.