Förvara inga saker i trapphuset eller i källargången

31 januari 2022 Det är mycket viktigt att trapphuset och källargångarna är fria från saker, som tidningar, kartonger, cyklar och barnvagnar. Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenheten eller i förrådet.

Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Dessutom måste utrymningsvägar vara fria, för att du, dina grannar och räddningstjänst ska kunna ta sig fram snabbt i nödfall.