Container för grovavfall

20 april 2022 Containern öppnas fredag den 29 april kl. 14.00 och stängs måndag den 2:a maj kl. 08.00 och står mellan hus 44 och 46. Hanteringsinformation finns under bilden.

Har Du skrymmande avfall ber vi Dig att om möjligt dela det i mindre bitar.

Farligt avfall får inte kastas i containern. Som farligt avfall räknas bl a hushålls­kemikalier, färg, lacknafta, linolja, lim, spackel, sprayburkar, putsbruk, fix, fog och gamla balkonglådor av eternit.

Slocknade ljuskällor, småbatterier och mindre elektronikavfall kan Du lägga i återvinningskärlen i cykelkällaren närmast A-trappan, i varje hus.

Tomma för­packningar inklusive frigolit kastar Du i återvinningskärlen på någon av våra gårdar eller i containrarna på andra sidan av John Ericssons väg.

Hämtning av kasserade vitvaror mot avgift beställer Du genom vicevärden.

Av brandsäkerhetsskäl vill vi uppmana alla medlemmar att rensa sina vinds­förråd och se till att inga föremål förvaras eller sticker upp ovanför nätväggen.

Containern kommer att vara tillgänglig 4 gånger per år!

Vänliga hälsningar
Fastighetskontoret