Om Brf Pukan

Brf Pukan består av fem 6,5 våningar höga hus åtskiljda av öppna gårdar. På gårdarnas gräsmattor finns grillplats och utemöbler.
Mot Köpenhamnsvägen är husen förbundna med varandra genom envåningslängor med lokaler som upplåts med bostadsrätt till företag av olika slag. Bland företagen finns butiker och restauranger men även många andra typer av verksamhet.
I brf Pukan finns 395 lägenheter av storlek ett till fem rum och kök. Ungefär hälften av lägenheterna är tvårumslägenheter. Alla lägenheter har balkong.
Det första huset började byggas 1951 och 1954 var samtliga hus färdigställda.
Fasaderna utformades av arkitekten Thorsten Roos som i Malmö även utformade bl.a NK-Huset, Kronprinsen, S:t Jörgen, Sankt Andreas kyrka och ABC-husen.
Pukan har nyligen (2014-2015) genomfört borrning för bergvärme.
Lägenheterna har mekanisk ventilation medan butikslokalerna har självdrag.
Brf Pukan har under 2012-2015 relinat avloppsstammar med strumpa både horisontellt och vertikalt.
Ytterdörrar är nya sedan 2010 då även passagesystem med taggar installerades. Porttelefon finns i varje lägenhet.