Gemensam el - Internet

28 november 2023 I samband med elarbetena i elcentralerna i fastigheterna kan Internet tillfälligt brytas en kort stund på morgonen och på eftermiddagen. Ibland kan man behöva starta om sin router.