Valberedningen

Vill du nominera dig själv eller någon annan till ett styrelseuppdrag? Valberedningen tar tacksamt emot förslag.