Mäklarinformation för Brf Vidar

HSB:s Brf Vidar i Malmö. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 166 lägenheter, samtliga upplåtes med bostadsrätt. I föreningen finns även 1 bostadsrättslokal. Adresserna är Idaborgsgatan 57A-F samt Sallerupsvägen 30. HSB har hand om den ekonomiska förvaltningen.

 

Byggår:
1940

Föreningens mark:
Friköpt

Förvaltning:
HSB sköter den ekonomiska förvaltningen och Nabo sköter den tekniska förvaltningen.

Tvättstugor
Föreningen har fyra tvättstugor vilka är utrustade med tre tvättmaskiner, en torktumlare och torkrum. Tvättmaskinerna är självdoserade med tvättmedel och mjukmedel så inget eget tvättmedel behöver användas. Tvättstugorna 1 & 2 finns i huskropp Idaborgsgatan 57F-57D och tvättstugorna 3 & 4 finns i huskropp Idaborgsgatan 57A-C. Tvätttid kan bokas via en hemsida eller med taggen.

Cykelparkering:
Cykelförråd finns och cykelställ utanför varje trappuppgång. 

Gemensam uteplats:
Föreningen har tre takterrasser till medlemmarnas nyttjande samt en fin uteplats med utemöbler och planteringar. I trädgården mellan Idaborgsgatan 57 E och F finns även sitt och grillmöjligheter. 

Ellstorpsparken är ett stort grönområde med lekplats och hundrastgård precis intill föreningen. 

Parkering:
Föreningen har inga egna garage- och parkeringsplatser. Boendeparkering råder i området. Se Malmö komumns hemsida för mer information.

Förråd:
Till vardera lägenhet ingår minst ett förråd placerat på vinden eller i källaren.

Cykelförråd:
Cykelförråd finns i källaren och cykelställ finns utanför varje trappuppgång. 

Månadsavgiften:
I avgiften ingår kabel-TV, bostadsrättstillägg, värme och vatten. 

Avgiftshöjningar:
Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar enskilda år. Avgiften höjs normalt med två procent per år. Beslut om framtida avgiftshöjningar tas vid budgetmöte i mars och höjningar sker eventuellt i oktober. 

Individuell mätning: 
Tidigare mätte föreningen individuell förbrukning av varmvatten och värme. För tillfället mäter föreningen inte det men ser över möjligeten att mäta varmvatten i framtiden.

TV och internet:
Föreningen är ansluten till kabel-TV via ComHem och fiberoptiskt bredband via Bahnouf. Föreningen har sedan januari 2021 infört gemensamt bredbandavtal för medlemmarna och en obligatorisk kostnad om 56 kr månaden tillkommer på månadsavgiften. 

Försäkring:
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. 

Planerade renoveringar: 
Underhållsplanen uppdateras löpande av styrelsen tillsammans med teknisk expertis för att behålla en god standard på föreningens fastighet.

2021 Avlopp i bottenplattan (grunden)

Justering/smörjning av fönster och balkongdörrar

Bygga fler förråd i källaren

2022 Tätskikt och genomtagningar i takpapp, skorstens- och balkongplåtar Gemensamhetsel

2023 Fasader och balkonger

Senaste utförda renoveringen:

2020 Byte av undercentral (pumpar för värme och varrnvattencirkulation i fastigheten), handrattar på radiatorer och injustering av värme. Justerat avrinningen från takterrasser och miljöhus.

2016 Byte av mätare för individuell värme- och varmvattenförbrukning, byte av takbeläggning på takterrasserna, byte av plåt på skorstenarna, byte av trapphusarmatur och lagning av sprickor i fasaden.

2017 Installation av nytt passérsystem med porttelefon, byte till säkerhetsdörrar med nytt dörrfoder till samtliga lägenheter samt postboxar.

2018 Byte av samtliga hissar, målning av alla trapphus, nya radiatorer och anslagstavlor i trapphusen, nya entrédörrar samt ny utemiljö med en grillplats, fler cykelställ och bänkar.

Medlemskap: 
Föreningen godkänner medlemskap för delat ägande, dvs. när det finns två ägare till lägenheten, varav endast den ena bor i lägenheten.
Föreningen godkänner inte juridisk person som köpare.
I samband med överlåtelse önskar föreningen utföra en tillsyn. Denna bokas av säljaren med fastighetsskötaren.

Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Andelsavgift i HSB kostar ca 500 kr/person och en engångssumma tas ut första året om 300 kr/hushåll. Ansökan om medlemskap görs på www.hsb.se/malmo.

För årsredovsining och stadgar se under "dokument"