Medlemsinformation

Fastigheten förvaltas av Nabo. 

Felanmälan kan göras via telefonnummer 010 288 00 26 kl 07-16 på vardagar eller via epost: felanmalan@nabo.se.
Vid akuta ärenden på kvällar och helger kan felanmälan göras på samma telefonnummer, observera att jourärenden debiteras extra.
Felanmälan kan också göras genom att skanna QR-koden som sitter uppsatt på informationstavlan i varje trappuppgång.

I föreningens stadgar (finns under Dokument) beskrivs vad föreningens respektive bostdsrättshavare är ansvarig för.

Bokning av tvätt
Skaffa loggin och lösenord  
https://vidar.sydantenn.se/Aptusportal/Account/Login

Porttelefon
Kontakta Nabo om du behöver lägga till eller ändra ditt telefonnr i porttelefonen 

Hyra ut i andrahand
Blanketter finns här på sidan under dokument. Anmäl sedan uthyrningen Nabo så kontaktar vår förvaltare dig.

Nycklar och taggar
Kontakta Nabo

Facebook grupp
Gå gärna med i föreningens facebook grupp för medlemmar. Sök på Brf Vidar.