Information om fasadrenovering

26 april 2023 Rivningsarbetena på fasaden i form av bilning och slipning kommer att inledas under denna vecka (vecka 17) och fortlöpa fram i mitten av maj-månad.

Rivningsarbeten är förenade med buller och damm, vilket innebär att intäckning av fönster och dylikt kommer ske. Undvik därför att göra åverkan på intäckningen samt håll fönster och balkonger stängda mellan 07:00–17:00.

Putsningsarbetena kommer vidare att påbörjas i början av maj och beräknas preliminärt färdigställas på innergården i slutet av juni.

Resning av ställningen för fasaden ut mot gatan kommer tidigast att påbörjas i juni. Mer information angående etapp 2 kommer aviseras under nästkommande månad.

Vid eventuella frågor beträffande fasadarbetena är ni välkomna att kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Projektledare Emil Ly emil@ekstams.se 
Arbetsledare Sebastian Idzaksson sebastian@ekstams.se