Installation av tvättmaskin på Sofierogatan 3B

16 februari 2024 Onsdag den 21 februari kommer en ny tvättmaskin att installeras i tvättstugan på Sofierogatan 3B.

Mot bakgrund av det har tvättstugan bokats upp för installation mellan klockan 07:00-17:00. Vi ber er att vänligen respektera installationstiden. 


Till nyhetslistan