Styrelsemailen fungerar inte

13 november 2023 Sedan några dagar tillbaka ligger styrelsemailen nere, vilket innebär att inga mail har levererats eller kan levereras till styrelsen@brfymer.com.

Behöver du komma i kontakt med styrelsen ber vi dig att kontakta förvaltningen på ymer.forvaltningmalmo@hsb.se, som vid behov vidarebefodrar ditt mail till någon i styrelsen. 

I dagsläget vet vi tyvärr inte när problemet kan vara löst. 

Uppdatering 2023-12-21

Problemet är löst sedan någon vecka tillbaka, så det går utmärkt att även kontakta styrlesen framöver. Är det förvaltningsrelaterade frågor ber vi er dock att i första hand kontakta förvaltningen, som vid behov vidarebefordrar ditt ärende till styrelsen. 


Till nyhetslistan