Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny lagstiftning - uppdatering av stadgar

Den 1 januari 2023 trädde lagändringar i kraft i bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, vilket gör att bostadsrättsföreningens stadgar behöver uppdateras. Under de senaste åren har det även skett andra lagändringar som också utgör skäl för att se över bostadsrättsföreningens stadgar. Vi hjälper er att uppdatera bostadsrättsföreningens nuvarande stadgar till 2023 års HSB normalstadgar för bostadsrättsförening.

Erbjudande för er som är medlemmar i HSB

Erbjudande för er som inte är medlem i HSB