Stämmoprotokollet 2022 finns att läsa här

27 juni 2022