Kallelse till föreningsstämma

25 maj 2023 Här kommer en kallelse för årets föreningsstämma 8 juni 2023.

Bifogat finner ni kallelsen för årsstämman och tillhörande bilagor.