Gemensamma utrymmen

Vi har förutom tvättstugorna möjlighet att nyttja övernatttnings- och samlingslokal, gym och jordlotter. För priser, regler och tillgänglighet se hemsidan under respektive flik eller kontakta expeditionen. Du kan även be om att få informationen utskriven men det som står på hemsidan är det som gäller.