Vi i Tegen

Vi i Tegen är vårt interna informationsblad som delas ut till alla medlemmar flera ggr per år.
Här får ni nödvändig praktisk information som rör våra medlemmar och fastigheter.