Tegen personalextra

31 mars 2020

Efter en tid av förändringar i personalstyrkan valde styrelsen att anlita en extern rekryterare. Vi har nu provanställt tre nya fastighetsskötare som har egna ansvarsområden med det gemensamma uppdraget att fördela arbetsbördan så att alla ”toppar” klaras av.

 

Tegens styrelse kan nu presentera våra nya kompetenta fastighetsskötare:

 

Emeline Sandström är trädgårdsansvarig och hon har stor erfarenhet av att sköta stora trädgårdar. Hon skall i år utveckla planteringarna inne på gårdarna.

 

Mats Linger är systemansvarig (fjärrvärme, vatten, el, avlopp, ventilation och låssystem) och han har arbetat som driftsingenjör på Shells raffinaderi och som fastighetsskötare på stora anläggningar.

 

Alexander Saetran har hand om medlemsservice, han hjälper till med de önskemål ni har i fastigheterna. Han har arbetat med service och upphandling.

 

Sedan tidigare är Reza vår timanställda resurs: han målar förråd, reparerar parkbänkar och kör sophämtningsmaskinen. Han har arbetat som snickare, målare, låssmed, bilmekaniker och fastighetsskötare.

 

På kurs inför trädgårdssäsongens start

Alla fastighetsskötarna har egna ansvarsområden men skall samarbeta vid behov under mer arbetsintensiva perioder, som häckklippning, gräsklippning, ogräsbekämpning och sophämtning. I god tid före upptaget av grus och gräsklippning går nu alla en kurs för att lära sig behärska våra talrika maskiner och tillbehör.

 

 

Styrelsen