Renovering

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar
planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Bostadsrättsföreningens styrelse måste godkänna alla väsentliga ändringar.

Regler för ändring i lägenhet


För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.


Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp.  Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden. Regler för ändring i lägenhet, HSB Brf. Berghem:

 • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.
 • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
 • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
 • Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande, en ritning på förändringarna är nödvändig innan arbete påbörjas.
 • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation. Spiskåpa/spisfläkt, se separat instruktion nedan.
 • Tänkt på att inte störa dina grannar mer än nödvändigt i samband med ombyggnation. Anslå i portuppgången innan du sätter igång.

Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.

 

Praktiska tips

 • Föreningen ersätter boende med en schablonsumma om golvbrunnen byts ut vid renovering av badrummet. Det ska finnas tydligt specificerat på fakturan att golvbrunn har bytts ut, samt någon form av kontoutdrag eller dylikt som visar att man har betalat för den utbytta golvbrunnen.
 • Kom ihåg att undersöka om asbest finns vid renovering av badrum. Vi har haft asbest i kakelfogar och i limmet i golvmattan t.ex.
 • Kom ihåg att tillfälligt täppa igen ventilationen i det rum som renoveras (lite isolering eller en gammal kudde). Detta för att undvika att byggdamm och byggmaterial sprids till andra lägenheter via det gemensamma ventilationssystemet.
 • Notera att det är väldigt tunt mellan ditt badrumsgolv och grannens tak. Vid ett flertal tillfällen har det gått hål ner till grannen även när fackmän bilat. Se till att staga upp golvet underifrån innan bilningsrbeten påbörjas. Kontakta din granne i lägenheten under!
 • Brandspjäll finns i köksfläkten, ta inte bort brandspjället, den ska sitta kvar.