Luleå Energi byte elcentraler

29 september 2022 V. 40, måndag 3 oktober 2022, kommer Luleå Energi att börja sitt arbete med att byta transformatorstationer utefter Snövägen. De är placerade vid våra områden för parkering. Det ska även bytas kablage vilket innebär att det blir en hel del grävning längs Snövägen. Det kommer att förekomma en del trafikstörningar då våra infarter berörs. Framkomlighet kommer dock alltid att finnas om än begränsad. Arbetet beräknas vara klart inom 2 veckor om man inte stöter på problem.