På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Kallese Årsstämma

14 maj 2018 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Medlemmar i HSB bostadsrättsförening Skidbacken i Umeå kallas till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl 18.30 Lokal: samlingssalen Gläntan

DAGORDNING

 
1. Årsstämmans öppnande
 
2. Val av ordförande vid stämman
 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 
4. Godkännande av röstlängd
 
5. Fastställande av dagordningen
 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 
7. Fråga om kallelse behörigen skett
 
8. Styrelsens årsredovisning
 
9. Revisorernas berättelse
 
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 
13. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för tiden intill nästkommande ordinarie  föreningsstämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 
14. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter  I tur att avgå : Ledamöter: Ulf Engman, Nicklas Sandström och Sofie Wennberg  Suppleanter valda på 1 år:  Frida Fjällström. 15. Presentation av HSB-ledamot.
 
16. Val av revisor och suppleant  Nuvarande : Olof Öhgren, suppleant Bengt Klintebäck 
 
16. Val av valberedning  Nuvarande : Stefan Brattlöf. Suppleant: Daniel Bonalumi
 
17. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB  Nuvarande : Ulf Engman med Nicklas Sandström som suppleant 
 
18. Val av fritidskommitté  Nuvarande : f.n.vakant men Maria Trotsman sammankallande. 
 
19. Antagande av nya stadgar, 2011 års HSB Normalstadgar för bostadsrättsförening version 5 enligt bifogat förslag, bilaga 1.
 
20. Motioner – 1. Installation av laddstolpar. 2.Cykelförråd. 3.Installation av digitalt bokningssystem för tvättstugor.  4. Soprumsregler  Bilaga 2
 
21. Övriga i kallelsen anmälda ärenden.
 
22. Årsstämmans avslutning, därefter information om Trapphusprojektet.  Föreningen bjuder på fika. 
 
VÄLKOMMEN!       Styrelsen