Informationsmöten - ekonomi och förvaltning

19 november 2023 Styrelsen för Brf Skidbacken vill informera om det ekonomiska läget och om nya avtal för administrativ förvaltning och fastighetsförvaltning.

Måndagarna 2023-11-20 och 2023-11-27 kl 18.30 kommer vi att hålla två informationsmötet i Gläntan. Vill man hellre vara med på Teams använd denna länk.

Från och med januari 2024:

  • Månadsavgiften kommer höjas med 12%.
  • Garage- och p-platser kommer höjas med 100 resp. 50 kr/månad.
  • Nytt konto för var månadsavgiften ska betalas.
  • Nya rutiner för felanmälan.

Möte #1 handlar främst om ekonomi. Genom att jämföra 2024 års budget med nuvarande utfall hoppas vi kunna göra det lättare för er att förstå budgeten.

Möte #2 handlar om våra nya förvaltningsavtal. På detta möte kommer representanter från Fastum och EMFA att finns med.

För mer information läs nedanstående pdf-fil som även finns uppsatt i trapphusen.