Nyhetsbrev

03 april 2022

Nyhetsbrev - Mars 2022

Information från styrelsen och vicevärden

Skyddsrum

Intresset för våra skyddsrum har ökat de senaste veckorna. Normalt använder vi skyddsrummen som förråd. I en krissituation har vi 2 dygn på oss att återställa skyddsrummen. Tidpunkten meddelas av regeringen i alla medier. Den stora biten är att tömma förråden och här måste vi alla hjälpas åt, inte bara förrådsinnehavaren. I skyddsrummen finns ett förråd med allt som behövs för att skyddsrummet ska fungera.

Räddningsverket (numera MSB) inspekterade förråden 2005 och så länge som vi inte öppnar de förseglade lådorna kan vi vara säkra på att allt finns där.

Observera: Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det betyder att även andra kommer att ta skydd i skyddsrummen i källaren. Notera också att det är vissa saker som man själv måste ta med sig, tex mat och dryck. Se mer i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” eller på MSBs hemsidor:

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/skyddsrumskarta/

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/bra-att-veta-om-skyddsrum/

Avloppsprojektet

Tyvärr har avloppsprojektet haft förseningar, men nu är allt som rör avlopp avslutat. Det som återstår är en del dagvattensrör utanför husen längs Rågången. För att kunna trä in nya rör inuti de gamla (relining) måste marken vara varm, +5, innan de kan avsluta projektet. Då ingången till de rören är via brunnar i källaren har vi fortfarande 5 gropar i källargolven.

Asfalteringsprojektet

Första delen av asfaltsprojektet är avklarat och då är större delen av innergården klar och parkeringarna framför Skidspåret 4, Axtorpsvägen 21-23 och 25-27. Den andra delen börjar i vår när tjälen gått ur marken. Då ska främst asfalten framför entrèerna samt parkeringen framför Axtorpsvägen 29 göras. Även ny och bättre uppmärkningen av parkeringsplatser och installation av laddstolpar. De parkeringar och garage som inte har kunnat/kan användas under en tid kommer att få en avgiftfri månad.

Brandskyddskontroll

I samband med bytena av termostater i garagen så gjordes en mindre brandskyddskontroll. Inget anmärkningsvärt hittades.

Kom ihåg att använda garagen för din bil och inte som förråd. Bara en mindre mängd brandfarlig vätska, typ reservdunk, får förvaras i garagen (inget i förråden). Vi kommer att göra regelbundna brandskyddskontroller och inför nästa ska vi dela ut information om vad man behöver tänka på. Intresserade kan gå in på MSBs hemsida.

Gästrummet går nu att boka

Efter en längre tids nedstängning går nu gästrummet åter att boka. Mot bakgrund av rådande Corona-pandemi så tillhandhålls ej kuddar och täcken, detta samt sängkläder får den som bokar ta med. Bokningsansvarig är Maria Paju Alskog och bokning görs via ”Gemensamma lokaler” på
http://brf.skidbacken.se/ eller via telefon: 072-55 06 294.

Miljötratt

Nu när ”avloppsprojektet” snart är avslutat kommer det att delas ut en
Miljötratt från Vakin till varje lägenhet för att hålla rören rena och fräscha.

Det är bara att följa instruktionen.

 

 

Aktiviteter

Vinnare i tipspromenaden!

Under februari månad genomfördes tipsrundan i vår innergård. Vinnare i årets tipsrunda blev i tur och ordning Margareta Gref, Inga Johansson och Åsa Persson.

Vi tackar alla deltagare och gratulerar vinnarna med varsitt presentkort på Coop.

Café Gläntan i april

7 april med start 18.00 träffas vi i Café Gläntan där du har möjlighet att diskutera det du vill eller bara umgås med grannarna. Det bjuds på fika.

 

Valberedningen informerar:

är du intresserad av att engagera dig i föreningen?

Nu har Du som medlem i vår fantastiska bostadsrättsförening möjlighet att nominera dig själv eller någon du känner till poster det kommande året!

Ta chansen att göra en insats för vår förening. Nomineringar lämnas eller skickas till:

Stefan Brattlöf, Sammankallande i valberedningen

Axtorpsvägen 29F

Tel:               076-367 82 62

e-post:          stefan.brattlof@outlook.com

Senast den 1 maj 2022.

 

Det finns många olika delar du kan engagera dig i:

Styrelsen: Vi söker ledamöter och ersättare till styrelsen.

Granska verksamheten: Vi söker revisor och revisorsersättare.

Hitta nya engagerade: Vi söker både sammankallande och ledamöter till valberedningen.

Ta hand om medlemmarna: Har du idéer på hur föreningen kan utvecklas, om sociala
aktiviteter eller inom-/utomhusmiljöerna? Då kan du söka till trivselkommittén!

Från valberedningens sida hoppas vi att du finner något av dessa intressant, eller så kanske du har en granne eller vän i föreningen som du tycker bör engagera sig Välkommen att söka!