GDPR

I maj 2018 trädde nya regler om personuppgifter (GDPR) i kraft i Sverige och EU. Syftet med de nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas. De nya reglerna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas och när, individens rätt till information om sådan behandling, möjligheten att få felaktiga uppgifter rättade eller till och med raderade, begräsningar av direktmarknadsföring m.m.

 

Brf Tråget värnar alltid om din integritet och säkerhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att de personuppgifter som måste behandlas i vår verksamhet behandlas på ett säkert och tryggt sätt.

Vill du läsa mer om  Brf Trågets GDPR policy, kan du hämta "GDRP - policy"