Info om taggar när man säljer lägenheter

05 oktober 2020 Alla taggar kommer att avaktiveras två 2 veckor efter tillträde, för att aktivera sina taggar går man till styrelsekontoret på Stallgatan 15, när det är öppet. Öppettiderna är onsdagar kl. 13.00 - 17.30 samt sista lördagen i månaden, kl. 9.00 - 12.00. Ingår 3 st, övriga får man köpa.

Till nyhetslistan