• Välkommen till Brf Smedby

    Nära både centrum och grönområden
  • Välkommen till Brf Smedby

    Nära både centrum och grönområden

VIKTIG INFO OM KONTORET STALLGATAN 15

På grund av pågående renovering av kontoret uppstår det vissa problem vilket vi hoppas ni har överseende med. Tillfällig lokal Stallgatan 13. Telefon saknas för närvarande. Webb bokningar till tvättstugan fungerar inte, felsökning pågår. Tvättider går att boka på tavlorna i respektive port. Telefon saknas för tillfället. e-post: brfsmedby@ownit.nu Under Januari så kommer öppettiden vara Onsdagar mellan 16.00-18,00 Vänligen styrelsen

VIKTIG INFO OM HÖJNING AV AVGIFTEN FÖR BOSTADEN 2023 & ELAVGIFTEN F.R.O.M Dec 2022

Styrelsen har bestämt att fr.o.m Januari 2023 höja avgiften med 3,5 % på lägenheterna, Vad gäller förråd så återkommer vi om höjning. Som vi tidigare meddelat så följer vi prisutvecklingen på elkostnaderna noggrant. Vi har vid senast styrelsemötet sett oss nödgade åter igen höja elavgiften. Fr.o.m 1 december 2022 höjs avgiften till 3kr/kWh. Vi fortsätter att följa utvecklingen och vår förhoppning är att vi inte behöver höja mer. ❌❌❌ VIKTIGT ❌❌❌ Vid senaste avgifts aviseringen för kvartal 1 2023 har våra samarbetspartners missat att avisera elkostnaderna. Det innebär att vi får en separat avisering för elkostnaderna. Vi beklagar det inträffade. Styrelsen

VIKTIG INFO OM BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

OBS!! från den 1/1-2023 måste alla bostadsrättsinnehavare teckna en egen Bostadsrättsförsäkring, alltså tillägget till hemförsäkringen. Tidigare har föreningen tecknat det tillägget för alla lägenheter, men det tas bort den 31/12-2022.