Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ekonomiprofessor Micael Dahlen: ”Kooperation är mer spännande än någonsin”

Micael Dahlen är professor på Handelshögskolan i Stockholm och känd som en nytänkare med progressiva spaningar. Han menar att kooperationen mycket väl kan bli en framtidsmodell.
– Att tillsammans kunna skapa en tillvaro som man inte kan uppnå utan varandra, det är fantastiskt.

Den kooperativa idén – att gå samman för att tillsammans lösa en samhällsutmaning och vara ett alternativ till "vanliga kommersiella företag" – ligger Micael Dahlen varmt om hjärtat.

– Jag växte upp i Hägersten, strax söder om Stockholm, och hade kamrater som bodde i HSB-lägenheter. För många var det ett tryggt och bra liv, som exempelvis gav ensamstående mödrar rimliga ekonomiska och sociala möjligheter att få en fungerande vardag. Att tillsammans kunna skapa en tillvaro som man inte kan uppnå utan varandra, det är fantastiskt.

Håller den kooperativa idén fortfarande?
– Den traditionella kooperationen som vi haft i Sverige är en gammal idé, kanske lider den i dag av att ha definierat sig för så länge sedan. Men eftersom samverkan är inbyggt i dess DNA så tror jag att den har alla möjligheter att åter bli en framtidsmodell. Kooperation är en idé som är mer spännande nu än någonsin tidigare.

Har Sverige fastnat i gamla hjulspår?
– De traditionella ekonomiska modellerna har nått vägs ände – åtminstone i västvärlden. I Sverige där vi kommit långt, till och med blivit bäst enligt de gamla vanliga måtten, kan vi konstatera att vi nu inte kommer så mycket längre. Vi har stannat i utvecklingen och har lägst tillväxt i hela västvärlden.

– Men i stället för att sörja att festen är slut borde vi se oss om efter nya möjligheter och utveckla nya modeller. Till exempel behöver vi omforma synen på den offentliga sektorn och börja se den för vad den är: Vår gemensamma sektor.

"De traditionella ekonomiska modellerna har nått vägs ände. Men i stället för att sörja att festen är slut borde vi se oss om efter nya möjligheter och utveckla nya modeller."

Vilken roll kan kooperationen fylla framåt?
– Samverkan är framtiden. Sverige har alltid varit bra på att pröva nya modeller, inte minst har vi varit snabba på att ta till oss den nya delningsekonomin. Och egentligen är kooperation samma sak som delningsekonomi – det handlar om människor som har bestämt sig för att samverka kring de resurser som finns, för att tillsammans skapa nya värden.

– Det passar också bra med den nya tekniken där vi kan mäta i stort sett allt. Du kan ju knappt lämna en restaurang utan att bli ombedd att recensera din upplevelse. Den typen av verktyg kommer att användas mycket mer för att ta reda på vad människor verkligen är ute efter.

Och vad vill människor ha då ...?
– När vi mäter lycka och välfärd ser vi att människors upplevda lycka inte ökar nämnvärt när de börjar tjäna över 30 000 kronor i månaden. Därför måste vi fundera över vad som gör framtidens människor lyckliga och hur de vill leva sina liv. Till exempel håller gränserna mellan fritid och arbete på att suddas ut, vilket stjälper omkull gamla sätt att organisera samhället.

– Som på bostadsmarknaden där fastighetsägarna brottas med affärsmodellerna för att försöka förstå och locka till sig nya kundgrupper. Där finns många nya värden att upptäcka och utveckla, i allt från nya samlingsplatser till vad som kan samägas och delas, säger Micael Dahlen.

Micael Dahlen

Ålder: 45 år

Gör: professor på Handelshögskolan i Stockholm, internationell föreläsare och författare till bland annat Kaosologi, Monster och Nextopia som nått läsare över hela världen. Micael har gjort sig känd som en nytänkare med progressiva spaningar om samtiden och framtiden, om lycka och människans försök att fånga den.