Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSBs konst skapar gemenskap och trygghet

HSB är en av Sveriges stora konstivrare. Under årens lopp har HSB bidragit till att hundratals konstverk placerats ut i landets offentliga miljöer. Häng med på en konstrunda i Malmö.

Allt sedan starten har konsten varit en självklar del av boendemiljön i HSBs fastigheter, tack vare arkitekten och HSB-grundaren Sven Wallander. Han växte upp i ett hem där konst var en del av inredningen, vilket gjorde honom övertygad om att konst är en viktig och naturlig del av ett boende. Med bildandet av HSB ville Sven Wallander först och främst förbättra den svenska bostadsstandarden. Men också, i tidens folkbildande anda, förse bostadsområden med god konst och kultur.

– Redan i de första bostadsrättsföreningarna, i början av 1920-talet, lät HSB uppföra konstverk i entréer och på gårdar. Ambitionen att förse bostäder med konst har präglat HSBs nybyggnation sedan dess, säger Lisa Renntun på HSB Malmö. I sin roll som medlemschef hanterar hon konstfrågor i bostadsrättsföreningarna.

– Konsten skulle nå folket och möta dem där de var i vardagen – på väg till jobbet eller på promenaden. Människor skulle inte behöva uppsöka konsthallar för att uppleva konst, berättar Lisa. Och få saker gör platser så unika som konstverk: ett konstverk placerat i entrén till ett boende innebär ett möte med något speciellt varje gång du passerar, något som ger igenkänning till den platsen. På så vis bygger konst relationer och minnen.

Bild på skulptur

”Pojke” (1966) av Arthur Johansson.

Konstens funktion förändras

– Konst väcker känslor, den för människor samman och skapar något större – oavsett vad man tycker om den. Min personliga favorit här i Malmö är ”Systrarna” i HSB brf Roskilde. Det är det första konstverket i våra föreningar och så fint, säger Lisa.

”Systrarna” är en gjuten staty av två flickor som håller varandras händer, som på väg mot en omfamning. Det lilla syskonparet utstrålar lugn och är inramat av grönska och blomprakt. Men målet med konst är inte alltid att den ska vara enbart ögongodis. När

HSB bildades handlade konst i bostadsmiljöer mestadels om skönhet och att skapa vackrare miljöer. I dag har synen på konstens funktion i det offentliga rummet förändrats.

– Då talade man om utsmyckning, i dag pratar vi i stället om gestaltning. Den offentliga konsten handlar inte längre bara om att smycka trappuppgångar och gårdar med måleri och skulptur, utan om olika typer av gestaltning genom varierade konstformer. Något som de boende kan relatera till och som skapar personlighet och identitet åt inredningen, förklarar Lisa.

Bild på konstverk och Lisa Renntun, HSB Malmö.

”Systrarna”, av konstnären Stig Blomberg, blev den första HSB-skulpturen 1949, i samband med att HSB Malmö och Hyresgästernas bostadsproduktion gick samman.

Men konst har ännu fler funktioner. När konsthistorikern Cilla Jahns arkiv invigdes på Skissernas museum i Lund 2019, talade HSB Stockholms vd Anders Svensson och sa bland annat:
– Konst är en investering. Vi vet att det blir minskat underhåll, minskat slitage och nästan inget klotter där det finns konst. Den har otroligt många stora värden.

Konstklubbar för arvet vidare

I Malmö stad har HSB stått för installationen av uppåt hundra konstverk genom åren. För HSB Malmö är det angeläget att gestalta de gemensamma rummen med utgångspunkt i den samtida konsten, menar Lisa. All nyproduktion fortsätter att inredas med konstnärliga utsmyckningar. Dessa väljs i samarbete med HSB Projektpartner, som står för all nyproduktion i Malmö och är ett dotterbolag inom HSB.

– Och många av våra äldre bostadsrättsföreningar har berikat sina fastigheter med mer konst än den staty eller tavla som de hade ursprungligen. Dessutom driver ett flertal bostadsrättsföreningar egna konstklubbar idag, och för arvet från Sven Wallander vidare. Det är roligt att se att konst fortsätter engagera, avslutar Lisa.

Vad är offentlig konst?

Offentlig konst består av alla de olika uttryck som konstnärer använder i de offentliga rummen. Den offentliga konsten har det senaste decenniet gått allt mer från fysiska objekt till att också omfatta performance, tillfälliga installationer eller sociala processer.

Samtidigt har det skett en utveckling som gör att konsten är del i större helhetsgestaltningar av gemensamma miljöer.

Källa: Statens konstråd