Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Att bli medlem i bostadsrättsförening

En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen beviljar medlemskap i bostadsrättsföreningen efter att ha prövat om förvärvaren uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska förvärvaren kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot bostadsrättsföreningen. Dessutom ska förvärvaren enligt HSB Normalstadgar bosätta sig permanent i bostadsrätten som förvärvats. Styrelsen får inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare eller kommer från ett visst land. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Om du nekas medlemskap kan du ansöka om prövning hos hyresnämnden. Hyresnämndens beslut överklagas till hovrätten.

För mer information om på vilka grunder styrelsen kan neka ett medlemskap - klicka här.