Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Därför ska du ta plats i bostadsrättsföreningens styrelse

Köpet av en bostadsrätt kan vara den största affär du gör i livet, så självklart ska du vara med och utveckla din förening och fastigheten som ni äger tillsammans. Här beskriver vi fördelarna med att engagera sig i styrelsen!

Stärk ditt CV

Som medlem i en bostadsrättsförenings styrelse får du kunskaper i styrelseteknik, ekonomi och fastighetsekonomi – perfekt att komplettera ditt CV med, och du lär dig hur ett hus fungerar. Det här är erfarenheter som kan komma väl till pass, både i arbetslivet och i det privata.

Möjlighet till utbildning

En av förmånerna med styrelsearbete är att du får tillgång till HSBs stora utbud av kurser och utbildningar. Du behöver alltså inte ha tidigare erfarenheter, utan kan gå kurser i allt från styrelseteknik och juridik till förvaltningskunskap. Passa på att förkovra dig, väx och utvecklas med ditt uppdrag.

Knyt dina kontakter

I styrelsearbetet skapas många olika nätverk: du lär känna de andra i styrelsen förstås, men också de andra boende i huset. Du blir en av de personer som hjälper till att ordna aktiviteter där hela huset möts, som städdagar eller grillkvällar. Dessutom träffar du andra HSB-aktiva och förtroendevalda om du deltar i de utbildningar och aktiviteter som din regionala HSB-förening anordnar.

Utvecklas som person

Förutom de mer formella kunskaperna man får av styrelsearbete finns också de sociala färdigheterna. Du lär dig hantera en mängd olika personligheter och märkliga situationer. Dessutom är det ju en enorm tillfredsställelse att ha löst en uppgift du först inte visste om du skulle klara av, som till exempel att vara hållbarhetsansvarig.

Inflytande i boendefrågor

Som vanlig medlem har du redan inflytande i frågor som rör fastigheten, men som styrelsemedlem driver du de operativa åtgärderna som årsstämman har beslutat. Det kan handla om att föra dialog med den regionala HSB-föreningen eller driva på politiska frågor som exempelvis infrastruktur. Inflytandet ligger på olika nivåer: det kan handla om allt från att renovera balkonger till att utöva lobbyverksamhet när det ska dras en ny motorväg nära tomtgränsen.

Ökad hållbarhet

Hållbarhetsarbete behöver inte bara handla om el och sopsortering, det finns mycket mer att göra på det området. Anmäl dig som hållbarhetsansvarig så kan du få upp frågor som laddstolpar, bilpool och solceller på föreningens agenda. Tänk också på att flera föreningar kan gå samman när det gäller exempelvis att skaffa åkgräsklippare till gården. I tider som dessa är också den sociala hållbarheten viktig, så varför inte dra i gång initiativ som att handla eller utföra ärenden åt äldre medlemmar som behöver det.

Bidra till mer mångfald

Frågan om vilka som ska ingå i styrelsen ligger hos valberedningen som tar fram lämpliga kandidater att rösta om, men i de allra flesta föreningar är frivilliga hjärtligt välkomna. Om du känner dig för ung och oerfaren, eller på annat sätt tänker att du inte passar in – tänk om. Ditt perspektiv är kanske just vad styrelsen saknar? För ju bredare kompetens och ju mer olika bakgrunder, desto bättre styrelsearbete!