Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

När grannarna har störande julbelysning

Blinkande granar, kulörta ljusridåer och droppande istappar. För pyntälskaren tycks utbudet av julbelysning oändligt. Men för grannarna kan den blinkande belysningen upplevas störande. Finns det några regler kring vad som kan anses som lagom stämningshöjande julbelysning och vad som faktiskt är störande i lagens mening? HSBs jurist reder ut vad som gäller.

Enligt bostadsrättslagen får du som bostadsrättshavare inte utsätta dina grannar för störningar som kan vara skadliga för hälsan, eller som kan påverka deras bostadsmiljö på ett sätt som inte bör tålas. Utöver det finns det ofta ordningsregler i bostadsrättsföreningen att förhålla sig till och bostadsrättshavaren har alltid ett ansvar att agera för att bevara ordning och gott skick. Om skyldigheterna inte efterlevs kan bostadsrättshavaren i värsta fall tvingas flytta.

Störning eller inte – en bedömningsfråga

Bostadsrättslagen ger inga konkreta svar på vad som kan räknas som en störning, men vanliga exempel är hög musik (särskilt nattetid), starka lukter, hotfullt beteende och skrik. Blinkande julbelysning skulle rent teoretiskt kunna falla in under ovanstående beskrivning men det måste avgöras från fall till fall. På vilket sätt påverkas den boende av de blinkande ljusen, hur starkt ljus är det tal om och är ljuset på dygnet runt? Eftersom julbelysning är säsongsbaserat är det knappast något som pågår under en längre period, vilket skulle kunna få betydelse om saken skulle prövas rättsligt. Vilka åtgärder den boende som har störande julbelysning är beredd att vidta kan också spela roll. Anses störningen vara av ringa betydelse är det något som får lov att accepteras.

Prata med din granne

Börja alltid med att prata med grannen om du upplever en störning. Om du inte får gehör kan du be styrelsen i din bostadsrättsförening att föreslå en lösning på problemet. Har du belysning som du tror skulle kunna upplevas störande, överväg att sätta en timer på din belysning så att den inte lyser nattetid.

Tänk på säkerheten när du sätter upp julbelysningen

  • Använd aldrig en ljusslinga för inomhusbruk utomhus.
  • När du köper ny belysning, välj LED.
  • Se över att sladdar och kontakter är hela.
  • Se till att alltid ha de volt- och wattal som rekommenderas. Ersätt alltid trasiga lampor med lampor med samma spänning (V) och effekt (W).
  • Byter du till LED-lampor i en elljusstake som inte har LED-lampor som original så kontrollera först tillverkarens instruktioner och byt alla lampor samtidigt. Blanda aldrig LED och glödlampor.
  • Lyser en av lamporna starkare än resten ska hela produkten bytas ut omgående. De kan överhettas och antända.
  • Lämna alltid lampor och ljusslingor till återvinningsstation när de slutat fungera.
  • Placera inte ljusslingor med glödlampor nära lättantändligt material.

Vill du prata med HSBs jurister?

Som medlem i HSB har du tillgång till generell juridisk rådgivning i boendefrågor – en värdefull tillgång om knepiga situationer skulle uppstå.