Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så förebygger ni olovlig andrahandsuthyrning

Bostadsbristen har skapat en marknad för andrahandsupplåtelse där bostadsrättshavare ser en möjlighet att tjäna pengar. Här redogör vi för hur styrelsen kan förebygga problemen men också agera vid misstanke om att en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet utan styrelsens tillstånd.

Förebyggande åtgärder:

Gör en utförlig medlemskapsprövning
Medlemskapsprövning är förmodligen det mest effektiva sättet att förebygga problematiken med köp av bostadsrätter där syftet är att upplåta lägenheten i andra hand. I våra normalstadgar står det till exempel att medlemskap kan nekas om den som ansöker om medlemskap inte har för avsikt att använda bostadsrätten som permanentbostad.

Klargör vilka regler som gäller
Informera medlemmarna om vilka regler för andrahandsupplåtelse som gäller. Till exempel att en andrahandsupplåtelse alltid sker när en bostadsrättshavare låter någon annan självständigt bruka lägenheten, även om personen är en närstående. Vid en andrahandsupplåtelse krävs alltid styrelsens tillstånd innan hyresgästen flyttar in.

Vid upptäckt av olovlig andrahandsupplåtelse:

Agera snabbt vid misstanke
Om styrelsen misstänker att det pågår en olovlig andrahandsupplåtelse gäller det att agera snabbt. Styrelsen kan skicka en anmodan om rättelse till bostadsrättshavaren inom två månader från det att styrelsen får kännedom om den olovliga uthyrningen. Därför rekommenderar vi att rättelse skickas vid misstanke. En rättelseanmodan måste vara korrekt utformad för att vara giltig. Den ska även skickas till bostadsrättshavaren via rekommenderat brev.

Gå och knacka på om problemet kvarstår
När en anmodan skickas ska den olovliga andrahandsupplåtelsen upphöra. Om den inte upphör är det en grund för förverkande. Gå och knacka på, se vem som öppnar. Inkommer bostadsrättshavaren med en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse efter att anmodan skickats till bostadsrättshavaren får styrelsen ta ställning till denna.

Säg upp nyttjanderätten
Sker ingen rättelse innebär det att bostadsrätten är förverkad och föreningen kan säga upp nyttjanderätten. En uppsägning ska delges bostadsrättshavaren. Om uppsägningen bestrids måste föreningen vända sig till tingsrätten. 

Om bostadsrättshavaren går med på att flytta kan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren träffa ett avtal om underhandsförsäljning. En sådan överenskommelse innebär att bostadsrättshavaren får en viss tid på sig att själv sälja bostadsrätten. Avhysning och tvångsförsäljning kan ske via kronofogdemyndigheten.

 

Ansökan om tillstånd

Bostadsrättshavaren ska skicka in en ansökan om tillstånd till andrahands-
upplåtelse till styrelsen. Ansökan ska innehålla:

  • Skälet till andrahandsupplåtelsen.
  • Perioden som bostadsrättshavaren ansöker om tillstånd för.
  • Uppgifter om hyresgästen som ska bo i lägenheten under den aktuella perioden.