Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

7 tips för att underlätta avfallssorteringen

Hjälp de boende i er bostadsrättsförening att sortera rätt för öka trivseln i miljörummet och gynna ert hållbarhetsarbete.
Hand håller i äggkartong vid sopsorteringskärl.

1. Gör det lätt att sortera rätt. Sätt upp tydliga skyltar vid varje kärl. Använd gärna Avfall Sveriges enhetliga skyltsystem.

2. Se över det praktiska. Är det lätt att komma åt alla kärl? Är locken hela och rena så att man vill ta i dem?

3. Prata personligen med de boende vid miljörummen och utbilda dem i att sortera rätt. Då förändrar ni beteendet.

4. Testa med sensorer eller titta i kärlen – hur ser det ut? Människors köpmönster förändras. Under pandemin behövdes det extra utrymme för många hämtmatsförpackningar, kanske inte nu längre?

5. Varje gång ni ska förändra något – knacka dörr och berätta för de boende. Då får ni ofta också förbättringsförslag med er tillbaka.

6. Förbättra miljön i återvinningsrummet. Är det bra belysning? Känner man sig trygg? Luktar det okej? Är gången dit väl belyst? Ju trevligare rum, desto längre stannar de boende och sorterar oftare rätt.

7. Minska ner på onödig golvyta. Tomma ytor uppmuntrar till att ställa ner fel saker som möbler och tv-apparater.

Läs mer om de nya reglerna för avfallssortering

Alla Sveriges brf:er kan få stöd av HSB

Idag förvaltar vi cirka 340 000 lägenheter. Välkommen att kontakta din regionala HSB-förening för mer information.