Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Rensning av cykelförråd - det här gäller

Börjar cykelförrådet bli belamrat av gamla rostiga cyklar och andra kvarlämnade prylar? Frågan om cykelrensning brukar med jämna mellanrum bli aktuell i en bostadsrättsförening. Men den som kastar annans egendom kan göra sig skyldig till brott. Därför är det viktigt att man genomför eventuella rensningar på ett lagenligt sätt. Här reder vi ut vad som gäller.

Hur en bostadsrättsförening ska gå tillväga för att garanterat undkomma straffrättsligt ansvar är juridiskt sett inte helt tydligt, men det finns några saker som är viktigt att tänka på. Först och främst behöver man klargöra om bostadsrättsföreningen känner till vem som äger den kvarlämnade egendomen i fråga.

När det är känt vem som äger cykeln

Vet bostadsrättsföreningen vem som äger den kvarlämnade cykeln ska denne uppmanas att ta hand om den. Om så inte sker kan bostadsrättsföreningen ansöka om särskild handräckning gentemot ägaren via Kronofogdemyndigheten. Bostadsrättsföreningen har inte rätt att flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

När ägaren är okänd

Ofta är det inte känt vem som äger kvarlämnade cyklar. Då kan bostadsrättsföreningen göra så här:

 1. Informera om att en cykelrensning planeras. Det bör göras skriftligen genom brev i medlemmars postfack eller brevinkast i kombination med anslag i trapphuset, på dörren till cykelrummet och på varje cykel. Använd gärna en av HSBs wordmallar.

  Be medlemmar och boende att själva märka upp sina cyklar inom skälig angiven tid (t ex en månad). Alternativt märk upp alla cyklar och be medlemmar att inom en viss tid avlägsna markeringen om cykeln ska stå kvar. 
 1. Cyklar vars ägare inte gjort anspråk på bör fotograferas och anmälas till Polisen som hittegods eller kvarglömd egendom. Om cykeln är låst betraktas den dock inte som hittegods. Polisen kan däremot hjälpa bostadsrättsföreningen med registerslagning för att se om cykeln är anmäld som stulen.

 2. Bostadsrättsföreningen upprättar en lista med respektive cykels fabrikat, modell, färg och eventuella märkningar som kan identifiera en ägare (ramnummer, sec-nummer eller liknande). Listan skickas tillsammans med bostadsrättsföreningens kontaktuppgifter till Polisen.

 3. Cyklar som upptäcks vara stulna ska omdelbart lämnas till Polisen.

 4. När bostadsrättsföreningen anmält kvarlämnade cyklar till Polisen bör cyklarna förvaras på ett säkert ställe, till exempel ett låst förråd, under en viss period. Hittegodslagen föreskriver en väntetid på tre månader innan egendomen kan anses tillfalla upphittaren, medan jordabalken föreskriver en väntetid på sex månader för att egendomen ska anses övergiven. Bostadsrättsföreningen rekommenderas vänta i sex månader innan man gör sig av med egendomen.

Inte helt riskfritt

Även om bostadsrättsföreningen följt ovan rekommendation så finns det fortfarande en risk, om än en liten sådan, att cyklar som ingen gjort anspråk på tillhör personer som inte nåtts av informationen om cykelrensningen. Så kan exempelvis vara fallet om ägaren varit bortrest under en längre period eller hyrt ut sin lägenhet i andra hand. I sådant fall kan bostadsrättsföreningen bli skadeståndsskyldig. Den som utför rensningen kan också anses begå brott, till exempel egenmäktigt förfarande. Rensningar måste därför alltid ske med beaktande av denna risk. Det är alltid bra att noga dokumentera alla åtgärder i samband med rensning av lös egendom i allmänna utrymmen.

Kontakta HSBs juridiska rådgivning

Välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning för privatpersoner.

HSB har även stor erfarenhet av att företräda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i juridiska frågor. Välkommen att kontakta juristerna på HSB Riksförbund eller lokalt hos HSB MalmöHSB SkåneHSB Stockholm och HSB Göteborg. Kom ihåg att du kan kontakta oss även om din brf inte är HSB-medlem.