Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rensning av cykelförråd - det här gäller

Börjar cykelförrådet bli belamrat av gamla rostiga cyklar och andra kvarlämnade prylar? Frågan om cykelrensning brukar med jämna mellanrum bli aktuell i en bostadsrättsförening. Men den som kastar annans egendom kan göra sig skyldig till brott. Därför är det viktigt att man genomför eventuella rensningar på ett lagenligt sätt. Här reder vi ut vad som gäller.

Hur en bostadsrättsförening ska gå tillväga för att garanterat undkomma straffrättsligt ansvar är juridiskt sett inte helt tydligt, men det finns några saker som är viktigt att tänka på. Först och främst behöver man klargöra om bostadsrättsföreningen känner till vem som äger den kvarlämnade egendomen i fråga.

När det är känt vem som äger cykeln

Vet bostadsrättsföreningen vem som äger den kvarlämnade cykeln ska denne uppmanas att ta hand om den. Om så inte sker kan bostadsrättsföreningen ansöka om särskild handräckning gentemot ägaren via Kronofogdemyndigheten. Bostadsrättsföreningen har inte rätt att flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

När ägaren är okänd

Ofta är det inte känt vem som äger kvarlämnade cyklar. Då kan bostadsrättsföreningen göra så här:

  1. Informera om att en cykelrensning planeras. Det bör göras skriftligen genom brev i medlemmars postfack eller brevinkast i kombination med anslag i trapphuset, på dörren till cykelrummet och på varje cykel. Använd gärna en av HSBs wordmallar.

    Be medlemmar och boende att själva märka upp sina cyklar inom skälig angiven tid (t ex en månad). Alternativt märk upp alla cyklar och be medlemmar att inom en viss tid avlägsna markeringen om cykeln ska stå kvar. 
  1. Cyklar vars ägare inte gjort anspråk på bör fotograferas och anmälas till Polisen som hittegods eller kvarglömd egendom. Om cykeln är låst betraktas den dock inte som hittegods. Polisen kan däremot hjälpa bostadsrättsföreningen med registerslagning för att se om cykeln är anmäld som stulen.

  2. Bostadsrättsföreningen upprättar en lista med respektive cykels fabrikat, modell, färg och eventuella märkningar som kan identifiera en ägare (ramnummer, sec-nummer eller liknande). Listan skickas tillsammans med bostadsrättsföreningens kontaktuppgifter till Polisen.

  3. Cyklar som upptäcks vara stulna ska omdelbart lämnas till Polisen.

  4. När bostadsrättsföreningen anmält kvarlämnade cyklar till Polisen bör cyklarna förvaras på ett säkert ställe, till exempel ett låst förråd, under en viss period. Hittegodslagen föreskriver en väntetid på tre månader innan egendomen kan anses tillfalla upphittaren, medan jordabalken föreskriver en väntetid på sex månader för att egendomen ska anses övergiven. Bostadsrättsföreningen rekommenderas vänta i sex månader innan man gör sig av med egendomen.

Inte helt riskfritt

Även om bostadsrättsföreningen följt ovan rekommendation så finns det fortfarande en risk, om än en liten sådan, att cyklar som ingen gjort anspråk på tillhör personer som inte nåtts av informationen om cykelrensningen. Så kan exempelvis vara fallet om ägaren varit bortrest under en längre period eller hyrt ut sin lägenhet i andra hand. I sådant fall kan bostadsrättsföreningen bli skadeståndsskyldig. Den som utför rensningen kan också anses begå brott, till exempel egenmäktigt förfarande. Rensningar måste därför alltid ske med beaktande av denna risk. Det är alltid bra att noga dokumentera alla åtgärder i samband med rensning av lös egendom i allmänna utrymmen.

Kontakta HSBs juridiska rådgivning

Välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning för privatpersoner.

HSB har även stor erfarenhet av att företräda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i juridiska frågor. Välkommen att kontakta juristerna på HSB Riksförbund eller lokalt hos HSB MalmöHSB SkåneHSB Stockholm och HSB Göteborg. Kom ihåg att du kan kontakta oss även om din brf inte är HSB-medlem.