Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Dalarnas bostadsrättsföreningar och HSB Hyresrätt i Dalarna byter bankgiro för inbetalning av månadsavgifter/hyror

28 februari 2020 Information med anledning av att Er bostadsrättsförening/ HSB Hyresrätt under månadsskiftet februari/mars genomför ett byte av bankgiro för inbetalning av månadsavgift/hyra.

Det nya bankgirot kommer finnas angivet på avierna gällande kvartal 2 som kommer skickas ut under mitten av mars.
Det är det nya bankgiro som ni framledes använder för inbetalning av Er månadsavgift/hyra.

Gällande ett redan medgivet autogiro så kopplas autogirot automatiskt om till det nya bankgirot.
Ni behöver således inte göra en ny ansökan om autogiro, dock så kommer det finnas dubbla medgivanden tills det gamla tas bort.

Gällande redan anslutna e-fakturamottagare så kopplas e-fakturan automatiskt om till det nya bankgirot.
Ni behöver därför inte göra en ny ansökan om e-faktura.