Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Öka brandsäkerheten – 5 åtgärder som gör skillnad

11 november 2021 Tänk att en så enkel sak som en brandvarnare kan vara skillnaden mellan den lilla lågan som snabbt släcktes och total förödelse. Så ägna brandskyddet en extra tanke nu när ljussäsongen är här, det behöver inte vara så komplicerat!

Tillsammans har alla i bostadsrättsföreningen ansvar för brandskyddet, som att se till så att brandvarnarna fungerar och att det inte står skräp i trapphuset. Men det är på styrelsens bord att jobba aktivt med att förhindra brand och se till att den inte får stora konsekvenser. Nummer ett för att lyckas med det är att skaffa sig koll. Fungerar exempelvis brandsläckaren i tvättstugan och hur är framkomligheten för brandkåren?

– Utse en brandskyddsansvarig som ser till att alla frågetecken får svar och sen sätter rutiner för löpande underhåll och kontroller, säger Andreas Kerstof som i sin roll som servicechef på HSB Stockholm stöttar bostadsrättsföreningar i deras brandskyddsarbete.

Ofta tar sen den som är ansvarig hjälp med de praktiska sysslorna genom att till exempel låta fastighetsskötaren rondera varje vecka och anlita en brandskyddsspecialist som ser till att brandskyddet lever upp till lagkrav och rekommendationer.

Oavsett var er styrelse befinner sig på resan till ett välfungerande brandskyddsarbete kan ni redan nu ta tag i följande fem punkter:

1. Förebygg med brandvarnare
Den bästa försäkringen för att undvika allvarliga bränder är att utrusta alla lägenheter med brandvarnare. En brandvarnare täcker cirka 60 kvm och det ska finnas en per våningsplan.

– Ge en brandvarnare i adventspresent till de boende, tipsar Andreas. Om ekonomin finns är det en bra lösning att låta bostadsrättsföreningen stå för inköpet medan de boende ansvarar för batteribytet.

Utöver det rekommenderas att varje lägenhet som minst har en brandfilt eller handbrandsläckare.

2. Rensa upp utrymningsvägarna
Barnvagnar och skräp är klassiska exempel på saker som inte ska förvaras i trapphuset. Inte lika många tänker på att även dörrmattor är brännbart material.

– Se också över framkomligheten i utomhusmiljön, att räddningstjänsten kommer fram och att det finns en uppställningsplats för räddningsfordon, säger Andreas. På vintern ska räddningsvägarna vara snöröjda och de ska alltid vara fria från parkerade bilar och andra hinder.

3. Informera de boende
Påminn de boende om att byta batterierna i sina brandvarnare och tänka på att inte lämna juleljusen obevakade. Att slänga trasiga laddsladdar och inte gå hemifrån när diskmaskinen är igång är också enkla förebyggande knep.

– Mitt tips till de bostadsrättsföreningar jag träffar att sätta upp det här informationsbladet i trapphuset och dela ut det till alla hushåll, säger Andreas.

4. Nödbelysning i utrymningsvägar
Vid brand ska det inte finnas någon tvekan om hur man tar sig ut.

– Så se till att skyltning och nödljusbelysning finns i allmänutrymmen, vindar och källare samt tvättstuga och samlingslokal, säger Andreas. Utrymning måste kunna ske säkert också vid strömavbrott och på ställen där dagsljusinsläppet inte räcker till.

5. Inspektera rökluckor och brandceller
En vanlig syn för Andreas är att rökluckorna som ska släppa ut rökgaser inte är servade. De ska kollas varje år. Vanligt är också att brandcellerna som ska fördröja brandens spridning inte är intakta. Brandceller är isolerade utrymmen som vind och lägenheter.

– När man borrar för exempelvis fiber och inte tätar hålet på ett brandsäkert sätt förlorar brandcellen sin funktion. Så kontrollera hur genomföringar av kablar och rör är brandtätade och att dörrarna i gemensamma utrymmen har dörrstängare så att de alltid går igen.

Systematiskt brandskyddsarbete

Allt som Andreas tipsar om är en del av det systematiska brandskyddsarbete (SBA) som en bostadsrättsförening bör ha för att upprätthålla sitt brandskydd. SBA handlar kortfattat om att ha rutiner för underhåll och kontroll av tekniska installationer, att jobba bort brandrisker i fastigheten, informera boende och se till att de som ansvarar för brandskyddet får relevant utbildning. Brandskyddsarbetet ska dokumenteras så att det lätt kan följas upp och överlämnas till nästa styrelse.

Läs mer om SBA och brandsäkerhet i flerbostadshus här.