Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Mölndal delägare i en av Sveriges största solcellsparker

22 december 2021 HSB Mölndal deltar i energiomställningen genom att köpa andelar i en av Sveriges största solcellsparker.
HSBs solcellspark i Strängnäs. Foto: Jonas Weissglas

– Det är en investering som gör skillnad. Andelarna motsvarar 90 % av elförbrukningen för HSB Mölndals hyresfastigheter. Det känns riktigt bra att bidra till omställningen till förnybar energi och skapa nytta för medlemmar, klimat och miljö, säger David Blücher, vd HSB Mölndal.

Solcellsparken, som fram till nyligen var Sveriges största solcellspark med sina 35 hektar, finns i Strängnäs och invigdes i september 2020. Bakom satsningen står HSB Södermanland i samarbete med solenergiföretaget EnergiEngagemang. Parken har för närvarande en total installerad effekt på 14 megawatt vilket motsvarar årselanvändningen för cirka 5 000 lägenheter. Solelen är märkt med Bra miljöval och för HSB som samhällsaktör är detta ett bidrag till en hållbar framtid.

HSB har under många år påverkat och opinionsbildat för att förbättra förutsättningarna för solel i regler och lagstiftning genom initiativet Solelkommissionen. Vi är också den aktör som installerat mest solceller i Sverige, visar ny statistik från Svensk Solenergi.

Nyligen har även HSBs förbundsstyrelse fattat beslut om nya och mer ambitiösa klimatmål. Det övergripande målet är att HSB år 2040 ska ha netto-noll klimatpåverkan genom hela värdekedjan och vara anpassat till det förändrade klimatet. HSBs arbete med miljö, energi och klimat utgår från FN:s globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. De inriktar sig på begränsad klimatpåverkan, en giftfri miljö och en god bebyggd miljö.