Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

”Mormors poäng gav mig en lägenhet”

26 mars 2021 Emilia Robins fick en HSB-lägenhet i Hammarby Sjöstad i Stockholm med hjälp av sin mormors bosparpoäng. Att kunna överlåta sina poäng är en av flera fördelar med att bospara.

– Vi fick veta att man kan överlåta sitt bosparande inom familjen och satte i gång processen för två år sedan. Att sedan överlåta mormors bosparande till mig var enkelt och gick fort.*

Hur gick det till när du fick din lägenhet?
– Det var cirka ett år senare. Jag hade sökt många lägenheter i samma fastighet, men inte fått någon av dem. Till en början fick jag inte den här trean heller, men efter en vecka ringde HSB upp och sa att jag stod först i tur. Jag är väldigt tacksam för att det gick att göra så här, och för att min mormor ville hjälpa mig. Jag hade aldrig fått tag i en liknande lägenhet utan hennes poäng.

Bosparar du själv nu?
– Absolut, att bospara lite varje månad gynnar dig verkligen i längden. Jag kommer även att bospara till mina framtida barn från den dagen de föds. Det är bara att sätta i gång så tidigt som möjligt; fem poäng i månaden blir många poäng under 20 år.

HSBs bosparande rymmer flera smarta fördelar – här är fem stycken som du kanske inte hade koll på!

1) Bosparandet kan överlåtas*
Du kan, precis som Emilias mormor, överlåta ditt bosparande till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn, syskon, barnbarn eller makes/makas/sambos/registrerad partners barn. Du kan även göra en överlåtelse genom bodelning, arv eller testamente. Bosparpoäng kan överlåtas till en eller flera familjemedlemmar, men de kan inte överlåtas från ett omyndigt barn.

2) Bospar ger förmåner
För att bospara i HSB behöver du vara HSB-medlem. Som medlem har du en rad förmåner, bland annat juridisk rådgivning i boendefrågor och rabatterade medlemspriser på produkter och tjänster kopplade till boende.

3) Bospar ger rätt att påverka
HSB är en organisation som ägs av medlemmarna gemensamt. Som HSB-medlem kan du komma med ett smart förslag till din bostadsrättsförening eller till din regionala HSB-förening. Är förslaget av nationell karaktär kan HSB-föreningen därefter lägga fram det till HSBs riksförbund, och på så sätt får hela HSB glädje av ditt förslag om det beslutas på förbundsstämman. Riksförbundet för även medlemmarnas talan i större frågor som rör många, som bostadspolitik.

4) Hyres- och bostadsrätter
HSB Bospar omfattar både hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela Sverige. Och när du har använt dina bosparpoäng till en hyresrätt så kan du – så länge du har kvar ditt poänggrundande kapital – även använda poängen till en nybyggd bostadsrätt, eller tvärtom. Det är det som kallas ”dubbla förturer”. 

5) Pengarna är inte låsta
Du bosparar troligen för att du eller dina barn ska ha större chans till ett bra boende i framtiden. Men ändras planerna, fungerar ditt bosparande även som ett vanligt sparande – du kan ta ut dina pengar när du vill och använda dem till vad du vill. När pengar tas ut försvinner dock en poäng per påbörjad uttagen hundralapp.

 

*Överlåtelse av bosparandet innebär att både kapital och poäng överförs till mottagaren. Det går bra för annan familjemedlem att nyttja förtur som finns kvar efter att den ena förturen använts. Överlåtelsen sköts av HSB. För fullständiga villkor se ”Regler för HSBs bosparande” på hsb.se/bospara

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret.

Intresserad av att börja bospara?

Klicka på länken nedan för mer information om hur bosparande fungerar och alla fördelar som kommer med det.

HSBs Bosparande