Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Dela: Fler lägenheter för unga vuxna i Göteborg

06 maj 2021 HSB Dela är den uppmärksammade satsningen som ska hjälpa unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden genom en unik modell, där HSB går in och delar på köpet. Nu utökas satsningen med två projekt i Göteborg, HSB brf Ramselyckan och HSB brf Spanjoletten.
– Det är svårt för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden idag och det är därför glädjande att meddela att det nu blir fler HSB Dela-lägenheter, säger Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg.

HSB Dela har fått stor uppmärksamhet sedan satsningen lanserades i maj 2019. HSB Göteborg fick in flera hundra intresseanmälningar till de 23 lägenheterna i pilotprojektet, som testades i brf Blanka på Lindholmen. Bostäderna sålde snabbt slut och de första köparna flyttar nu in.

– Gensvaret har varit otroligt och vi får fortfarande många frågor från unga medlemmar som är intresserade av HSB Dela. Därför känns det väldigt kul att kunna berätta att vi kommer att erbjuda fem procent av lägenheter i våra kommande nyproduktionsprojekt brf Ramselyckan och brf Spanjoletten till HSB Dela, säger Lars Göran Andersson.

Trots att bostadsbyggandet i landet ökar, är bostadsbristen fortfarande ett stort problem i samhället. En stark prisutveckling på bostäder, i kombination med höga amorteringskrav och kreditrestriktioner, gör att unga vuxna hamnar i kläm. Många unga vuxna tvingas dessutom ofrivilligt bo kvar hemma. Nästan 80 procent av de som köpt en lägenhet i pilotprojektet uppger att de inte skulle ha kunnat köpa bostaden utan HSB Dela. Medan sju av tio köpare uppger att de tidigare bott hemma eller i hyresrätt.

En av de som tecknat avtal är Lisa Norrström. När erbjudandet om HSB Dela kom såg hon en stor möjlighet att köpa sin första lägenhet tillsammans med sin sambo.

– Det lät nästan för bra för att var sant när vi först hörde talas om HSB Dela. Det ger en fantastisk möjlighet för unga att komma in på bostadsmarknaden och få hjälp att finansiera sitt första bostadsköp. Vi tvekade inte en sekund när vi fick erbjudandet, säger Lisa Norrström.

Även om pilotprojektet genomförts i Göteborg, är HSB Dela en nationell satsning. Syftet är, förutom att ge de unga lägenhetsköparna en väg in på bostadsmarknaden, att testa modellen innan satsningen kan utvecklas och lanseras i större skala. Ambitionen är att inom en snar framtid starta fler satsningar på HSB Dela runt om i landet.

HSB Göteborg planerar att bygga 81 nya bostäder i brf Ramselyckan i Öjersjö med planerad säljstart sommaren 2021 och 141 bostäder i brf Spanjoletten i stadsdelen Majorna, med planerad säljstart hösten 2021. Fem procent av de mindre lägenheterna (1-2 rok) kommer att upplåtas till HSB Dela.

Om HSB Dela

HSB Dela är en ny modell för samägande och innebär att HSBs bosparare i åldrarna 18 till 29 år erbjuds möjligheten att köpa en nyproducerad bostadsrätt tillsammans med HSB, där bostadsbolaget tecknar ett samägandeavtal med kunden och delar på köpet. Samägandeavtalet är tidsbegränsat och gäller under tio år. Det första pilotprojektet innefattade 23 en- och tvårumslägenheter i brf Blanka på Lindholmen i Göteborg.

Läs mer om HSB Dela här