Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rapport: Betydligt dyrare att bo i ny hyresrätt jämfört med bostadsrätt

24 augusti 2021 Trots att priserna stigit på bostadsmarknaden är det fortfarande betydligt dyrare att bo i en nyproducerad hyresrätt jämfört med en nyproducerad bostadsrätt, även när man räknar in räntan på bostadslån. Det visar en rapport som Prognoscentret har tagit fram på uppdrag av HSB Riksförbund.
Ung kvinna sitter på golvet med mobiltelefon och flyttkartonger

– Det är viktigt att den bostadspolitiska debatten vilar på fakta. Rapporten visar tydligt att i storstadsregionerna och i större kommuner, är det nära dubbelt så dyrt att bo en nyproducerad hyresrätt jämfört med motsvarande bostadsrätt. I debatten framhålls alltför ofta hyresrätten som den bästa och billigaste lösningen för majoriteten av de unga, men att bo i en ny dyr hyresrätt riskerar att bli en fattigdomsfälla, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB, som idag skriver på DN Debatt om detta.

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Bostadsrätten billigast i hela landet och särskilt i storstadsregionerna

Prognoscentret har jämfört boendekostnaderna i nyproducerade hyresrätter och bostadsrätter för två olika unga hushåll i fem regioner runt om i landet. Det första hushållet är en ung person (20-24 år) som vill bo i en etta. Det andra hushållet är ett ungt par (25-29 år) som vill bo i en tvåa.

Den nyproducerade bostadsrätten visar sig vara den billigaste boendeformen i samtliga undersökta regioner även då man förutom månadsavgiften räknar in räntan på bostadslån och utgår från dagens prisnivåer på bostadsmarknaden. Och skillnaden är stor. Månadskostnaden är minst 40 procent högre för en nyproducerad hyresrätt, jämfört med en nyproducerad bostadsrätt i landets tre storstadsregioner och i större kommuner.

För personen i 20-årsåldern som söker en etta i någon av storstadsregionerna eller i en större kommun är det mellan 2 800 och 3 500 kronor dyrare per månad att bo i en genomsnittlig nyproducerad hyresrätt jämfört med motsvarande bostadsrätt. För det unga paret som vill bo i en tvåa är skillnaden drygt 4 000 kronor per månad.

Även med amortering är månadsutgiften ofta lägre i bostadsrätten

När man räknar in amortering blir månadsutgiften högre för bostadsrätten för hushållen i Stockholm liksom ensamhushållen i Göteborg och i de större kommunerna. För resterande hushåll är bostadsrätten fortfarande billigast. Amorteringar är emellertid inte en boendekostnad utan i förlängningen ett sparande. Att man betalar av på sitt bolån minskar hushållets framtida räntekostnader. Medan en hyra är en kostnad som går till en hyresvärd, utan att förbättra det framtida hushållets ekonomiska situation. Dessutom går man som hyresgäst i en hyresfastighet miste om en eventuell värdestegring på lägenheten.

– De flesta svenskar vill äga sin egen bostad men det har dessvärre blivit en ouppnåelig dröm för många unga. Det räcker oftast inte att ha en normal lön för att få banklån idag på grund av de senaste årens tuffa kreditrestriktioner. För att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden behöver politikerna exempelvis införa ett startlån för unga som redan finns i flera länder i Europa, ge stöd till bosparande och lätta på amorteringskraven, säger Johan Nyhus.

Fakta om rapporten

Prognoscentret har på uppdrag av HSB Riksförbund jämfört boendekostnaderna för två unga hushåll, i två upplåtelseformer (hyresrätt och bostadsrätt) och två lägenhetstyper (1:a respektive 2:a), i fem regioner: Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, större kommuner med > 75 000 invånare och mindre kommuner med < 75 000 invånare. Rapporten som finns här togs fram i juni 2021.

Fakta om rapporten

Prognoscentret har på uppdrag av HSB Riksförbund jämfört boendekostnaderna för två unga hushåll, i två upplåtelseformer (hyresrätt och bostadsrätt) och två lägenhetstyper (1:a respektive 2:a), i fem regioner: Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, större kommuner med > 75 000 invånare och mindre kommuner med < 75 000 invånare. Rapporten togs fram i juni 2021.