Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Solig boendeträff på Soldiset

09 juni 2022 Solen sken under onsdagseftermiddagen då vi bjöd på fika på gården på Soldiset. Ett tiotal personer kom förbi för att fika och utbyta ett par ord.
Ängsyta på Soldiset i Lund Ängsytan börjar växa upp på Soldiset i Lund

När personalen från HSB Skåne bjöd på fika på gården till hyresrätterna på Soldiset i Lund under onsdagen fick de äran att prata med såväl en person som bott i kvarteret i mer än 40 år som en nyinflyttad 1-åring.

Under samtalen kom det upp frågor runt bland annat renoveringar och reparationer. Frågan som förenade alla vi pratade med var hur sorteringen i soprummet kan bli bättre så mycket matavfall, plast och papper tyvärr sorteras i fel kärl varje vecka.

På Soldiset finns den minsta ängen som vi på HSB Skåne etablerat under våren som en del i projektt för ökad biologisk mångfald. Ängen har väckt flera positiva reaktioner och de boende som vi pratade med hoppades på många blommor och uppskattade den hållbara satsningen.

Under perioden 2023-2025 kommer Soldiset att genomgå renovering av sina stamledningar. Detta arbete utförs från hus till hus och inom det projektet kommer även dagvattenhanteringen hanteras som en del i klimatsäkring av fastigheten. 

Vi informerade också de boende om att vi har en dialog med Lunds kommun och parkförvaltningen gällande önskemål om beskärning av parkdelen där utegymmet ligger samt mer blommande växter i parken så att pollinerande insekter får mer att jobba med.