Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Gäster från Ukraina väntas i HSB brf Valö Fyr

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Valö Fyr i Göteborg arbetar för att välkomna en flyktingfamilj från Ukraina genom att ordna boende i föreningens övernattningslägenhet. Nu vill de dela med sig av erfarenheten för att inspirera fler bostadsrättsföreningar att göra samma sak.
Tre hus i HSB brf Valö Fyr i Göteborg

– I Sverige är vi vana vid ett starkt samhälle och institutionellt skyddsnät. ”Någon annan” har alltid tagit hand om situationen. Men idag står vi inför den största humanitära krisen sedan andra världskriget och vi behöver visa medmänsklighet och hjälpas åt. Vi såg en unik möjlighet att göra skillnad då vi, som de flesta andra bostadsrättsföreningar, har en övernattningslägenhet som ofta står tom, säger Markus Hilmansson, en av de boende i brf Valö Fyr.

Tillsammans med sina grannar lade Markus fram förslaget för styrelsen i bostadsrättsföreningen. De hade via en bekant fått reda på att det fanns en familj från Ukraina i behov av boende. Att grannarna Jonas Svahn och Petter Aasheim är advokater, den sistnämnde inom asylrätt, sänkte tröskeln för att komma igång.

– Det finns många viljor i en bostadsrättsförening och vi räknade med att det skulle uppstå en del frågetecken. Därför valde vi att dokumentera vårt tillvägagångssätt för att kunna dela med oss av erfarenheten till andra bostadsrättsföreningar, fortsätter Markus. 

– Vi vill kunna inspirera så många som möjligt. Det finns ungefär 27 500 bostadsrättsföreningar i Sverige. Tänk om var tionde förening gör som vi och tar emot en familj om fyra personer. Det skulle innebära att cirka 11 000 flyktingar får ett boende.

"Vi såg en unik möjlighet att göra skillnad då vi, som de flesta andra bostadsrättsföreningar, har en övernattningslägenhet som ofta står tom."

Gata omgiven av fristående hus i HSB brf Valö Fyr

Valö Fyr på Stora Billingen utgörs av 49 stycken enfamiljshus byggda med massivträteknik. Speciellt för området är placeringen i kustlandskapet där varje hus har ett unikt läge med utsikt över klippor och hamninloppet till Göteborgs stad.

Jonas, Markus och Petter såg flera olika typer av upplägg framför sig, allt från ett helt informellt beslut och informell överenskommelse med gästerna ifråga, till en mer formell beslutsgång i bostadsrättsföreningen med ett reglerat avtal med gästerna.

– För att ena våra knappt 50 hushåll och trygga för en hållbar lösning valde vi en mer formell väg. Vi gjorde en risk- och konsekvensanalys som omsattes i ett avtal speciellt för detta syfte, samt en merkostnadskalkyl, säger Jonas Svahn.

Så gör HSB brf Valö Fyr – steg för steg

Hans Göransson är styrelseordförande i brf Valö Fyr och beskriver att man just nu befinner sig mitt i processen:

– 28 mars höll vi en extra stämma där vi fattade beslut om att upplåta föreningens övernattningslägenhet som boende för flyktingar. Den tidigare tilltänkta familjen från Ukraina har i dagsläget hittat ett annat boende, men med tanke på de stora flyktingströmmarna räknar vi med att kunna erbjuda boendet till en annan familj.

Hans berättar också att de tittar närmare på att ha Räddningsmissionen i Göteborg och verksamheten Hjärterum som avtalspart. 

1. Boendet
Först identifierades en potentiell lokal för boende. Initiativtagarna såg även över behovet av att göra mindre kompletteringar för att kunna ta emot gäster.

2. Förslag till styrelse
Sedan lades förslaget fram till bostadsrättsföreningens styrelse. Förslaget innehöll:

  • Risk- och konsekvensanalys som hanterades genom ett avtal och utökat försäkringsskydd.
  • Merkostnadskalkyl över framförallt el, värme, vatten samt inkomstbortfall då lokalen inte kommer att kunna hyras ut under tiden. I brf Valö Fyr landade den beräknade merkostnaden på 35 kronor per hushåll och månad.
  • Avtalsutkast samt förslag om huruvida andraparts- eller tredjepartsavtal ska användas. Längre ner på sidan beskriver initiativtagarna vad de tog i beaktande vid avtalsskrivandet.

3. Extra stämma
Styrelsen i brf Valö Fyr kallade till en extra stämma enligt bostadsrättsföreningens stadgar för att rösta igenom förslaget. Det är vanligt att det krävs en till två veckors framförhållning.

4. Genomförande av komplettering
Styrelsen i brf Valö Fyr ser över behovet av att uppgradera sitt försäkringsskydd med hänsyn till det ändrade användningsområdet för övernattningslägenheten. De planerar även att införskaffa en tvättmaskin till boendet.

5. Kontakt med behövande
Parallellt med stegen ovan, kom brf Valö Fyr i kontakt med en behövande flyktingfamilj genom en bekant. Om kontakter saknas, kan man som brf vända sig till frivilligorganisationer för att erbjuda boende till flyktingar.

Ukrainas ambassad i Sverige hänvisar i ett meddelande på sin Facebooksida 9 mars 2022 att svenska medborgare kan erbjuda kostnadsfritt boende till ukrainare på flykt via den officiella webbplatsen: Prykhystok.

Vissa kommuner i Sverige eftersöker bostäder till flyktingar från privatpersoner och hänvisar till anmälningsformulär på kommunens webbplats – kolla vad som gäller i just din kommun.

I Stockholm respektive Göteborg finns verksamheterna Bobyrån (Stadsmissionen) och Hjärterum (Räddningsmissionen) som fokuserar på att skapa trygg och säker uthyrning av bostäder till behövande. Dessa verksamheter fungerar som avtalspart för till exempel en bostadsrättsförening som vill uplåta sin övernattningslägenhet.

6. Avtalsskrivning mellan parterna

7. Välkomnande
I brf Valö Fyr kommer de boende hjälpas åt att samla in sängkläder, handdukar och andra förnödenheter som de boende kan tänka sig att behöva när de flyttar in.

"Vi valde att dokumentera vårt tillvägagångssätt för att kunna dela med oss av erfarenheten till andra bostadsrättsföreningar."

Petter Knutson Aasheim och Markus Hilmansson är två av initiativtagarna till att brf:ens uthyrningslägenhet nu kan lånas ut till Ukrainska flyktingar.

Petter Knutson Aasheim och Markus Hilmansson är två av initiativtagarna till att brf:ens uthyrningslägenhet nu kan lånas ut till Ukrainska flyktingar.

Avtalet

Utgångspunkten är att de ukrainska gästerna bor kostnadsfritt i HSB brf Valö Fyr. Om ingen hyra utgår (i pengar eller annat) skapas inget hyresförhållande. Det innebär att hyreslagens tvingande skyddsregler till förmån för hyresgäster inte blir tillämplig på avtalet. Det medför att de boende inte får något besittningsskydd och att fler saker behöver regleras i avtalet jämfört med ett bostadshyresavtal.

Det här tog HSB brf Valö Fyr i beaktande i sitt avtal:

  • Att avtalstid och uppsägning ska vara fri att reglera, men behöver vara skälig. Då det rör sig om boende kan man tänka att en alltför kort uppsägningstid skulle kunna vara oskälig, även om boendet är gratis.
  • Den lägenhet/lokal som omfattas bör specificeras.
  • Det bör anges att lägenheten ska användas som bostad samt vilka nyttigheter (el, vatten med mera) som ingår.
  • Det bör anges att de boende ska följa ordningsregler i bostadsrättsföreningens stadgar, policys samt valda delar av hyreslagen.
  • Försäkringsfrågor bör hanteras.
  • Det kan specifikt anges att avtalet inte ska omfattas av hyreslagen, bostadsrättslagen eller den så kallade privatuthyrningslagen.

Mer information och juridisk vägledning

Det finns många sätt att engagera sig i Sveriges flyktingmottagande genom olika frivilligorganisationer. Migrationsverket har aktuell information om situationen för flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina. Besök webbsidan Situationen i Ukraina - Migrationsverket. Migrationsverket arbetar för att skapa fler boendeplatser åt dem som flyr krigets Ukraina, vilket sker genom regelverket för offentlig upphandling.

Juridisk vägledning för att ta emot flyktingar från Ukraina
HSB Stockholms jurister hjälper bostadsrättsföreningar att räta ut de största frågetecknen. Läs deras frågor och svar här.

Niklas Widebeck, medlemsexpert HSB Riksförbund

Behövs verkligen en extra stämma? HSBs medlemsexpert Niklas Widebeck svarar:

Med tanke på det akuta behovet är det säkert många som undrar om en extra stämma verkligen är nödvändig för att besluta om att låta föreningens övernattningslägenhet bli boende för flyktingar. HSBs rekommendation är att ändå ha en stämma, dels för att stärka det gemensamma engagemanget för åtagandet och dels för det rent juridiska. Om enbart medlemmar i bostadsrättsföreningen tidigare har haft rätt att nyttja övernattningslägenheten, ändras nu användningsområdet, och det kräver ett formellt stämmobeslut. Sedan är det nog enklare för exempelvis stora bostadsrättsföreningar att ha en extra stämma än att försöka få in 150 ”samtycken”.

Läs mer: frågor och svar från HSB Stockholms jurister

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.