Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så klarar HSB byggandet i tuffare tider

18 november 2022 Att de ekonomiska utsikterna har sett ljusare ut märks på flera håll och byggandet av nya bostäder är inget undantag. Men trots det så finns det ljusglimtar att skönja när HSB fortsätter med byggprojekten. – Vi fortsätter att bygga där vi kan, säger Henrik Zäther, vd för HSB Projektpartner – en av Sveriges ledande bostadsutvecklare.
Haga Strand i Karlstad är ett av projekten där försäljningen redan pågår. Här byggs 53 bostadsrätter intill Klarälven. Haga Strand i Karlstad är ett av projekten där försäljningen redan pågår. Här byggs 53 bostadsrätter intill Klarälven.

Kontinuerlig produktion kan låta problematiskt under tider med höga räntor och en till synes ostoppbar inflationsspiral. Det finns däremot en aspekt som är viktig att ha i åtanke under kriser – att utnyttja tiden när ekonomin saktas ner. För det ger på lång sikt fördelar för att ta sig ur tuffa tider med färdiga planer för framtiden.

– Jag har varit med länge under perioder med fallande efterfrågan och olika konjunkturcykler genom åren. Vi har gått igenom materialbrist under pandemi och nu även ökade kostnader med tanke på inflationen. Men vi jobbar på med våra planer för att pricka vändningen. Långsiktighet ger stabilitet. Vändningen kommer så småningom, även om det är svårt att veta när, säger Henrik Zäther.

"Vi kommer fortsatt vara offensiva och leta mark – Henrik Zäther, HSB Projektpartner"

Skissbild med ruchtkana och fastigheter från HSBs nybyggnadsprojekt Haga strand i Karlstad

HSB bygger där många vill bo

Den starka lokala HSB-närvaron i landet skapar möjligheter att hitta attraktiva platser att bygga på. På flera orter har det varit möjligt att börja sälja bostadsprojekt, som exempelvis i Vadstena, Forshaga, Malmö och Karlstad.

– Vi letar upp de här områdena där vi känner att det kan finnas ett underlag för att komma i gång. Forshaga är ett sådant exempel. För några år sedan hade vi svårt att tro att vi kunde komma i gång med byggandet, men nu har vi redan börjat sälja där och hoppas på en snar byggstart, säger Henrik Zäther.

Jakt efter mark för hållbart byggande 

Som en snart 100-årig samhällsbyggare vet HSB hur man möter människors boendebehov när det kommer till olika typer av köpare eller hyresgäster. Det styr bland annat hur HSB väljer tomter att bygga på eller partners att utveckla nya områden med. Utbudet av boenden ska anpassas efter både unga och gamla.

– Det är viktigt att titta på hur vi ska kunna erbjuda produkter som passar olika typer av plånböcker. Att vi bygger mer för fler och därmed även erbjuder radhusprojekt och boenden för unga, säger Henrik Zäther.

– Om konjunkturen fortsätter att peka nedåt riskerar det här att bli långvarigt. Men vi kommer fortsatt vara offensiva i att leta mark och jobba på med våra planer. Det kommunerna kan göra är att snabba på processerna och vara beredda på att driva planerna, så är vi startklara när det är dags, säger Henrik Zäther.

"Kommunerna kan bli bättre på att fort ta fram byggklara områden – Robert Boije, chefsekonom SBAB"

Kvinna och man pekar mot fastighet med byggkran i bakgrunden

För HSB är det viktigt att tänka långsiktigt trots det förändrade konjunkturläget. Att stå med färdiga planer och leta ny mark för byggandet är därför fortsatt viktigt.

Positiv vändning spås nästa år

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, instämmer i att det kan ta tid innan det kommer en vändning. Han menar också att kommunerna då kan vara startklara.

– Vi måste troligen se att räntorna slutat stiga och att vi får en tydlig stabilisering på andrahandsmarknaden innan vi får en positiv vändning i bostadsbyggandet. Jag skulle gissa att vi ser en sådan vändning tidigast efter sommaren eller under senhösten nästa år efter att räntorna toppat och boprisfallet avtagit under vårkanten, säger Robert Boije.

– Kommunerna kan bli bättre på att fort ta fram byggklara områden. Däremot löser det förstås inte problemet här och nu med den höga inflationen och fallande priser på andrahandsmarknaden, säger Robert Boije.

För HSB blir det fortsatt viktigt att fokusera på byggandet. Henrik Zäther håller fast vid att bostadsbyggandet behöver fortsätta på ett ansvarsfullt sätt – oavsett konjunktur.

– Vi tar ansvar för medlemmarna – som också är delägare. Vändningen kommer att komma och för oss är det primära att bygga bra bostäder som våra medlemmar och andra ska bo i, säger Henrik Zäther.

Ekonomisk stabilitet skapar trygghet

Att HSB är medlemsägt innebär däremot vissa fördelar i läget som ekonomin befinner sig i. Bland annat är man inte är lika beroende av faktorer som noterade bolag kan vara känsliga för just nu.


Henrik Zäther, vd för HSB Projektpartner – en av Sveriges ledande bostadsutvecklare.

– Det innebär en ekonomisk stabilitet. Vi finns ju till för att bygga bostäder och förvalta dem över tid för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen som det står i våra stadgar, avslutar Henrik Zäther.

Sälja mark till HSB

HSB är Sveriges ledande boendeaktör som planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige.

Har du mark att sälja? Eller representerar du ett företag eller kommun som letar efter en partner att utveckla ett område tillsammans med?

Då kan HSB erbjuda dig en trygg affär eller samarbete. Välkommen att kontakta oss.