Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB replikerar på DN Debatt: ”De flesta bostadsrättsföreningar är ekonomiskt stabila”

28 januari 2022 HSB tillsammans med Riksbyggen svarar Swedbanks Arturo Arques på DN Debatt. I vår replik gör vi klart att vi inte delar den nattsvarta bild av bostadsrättsföreningars ekonomi som han målar upp.
Flerbostadshus

Det var den 23 januari som DN Debatt publicerade debattartikeln med rubriken ”Höj bostadsrättsavgifterna med upp till 25 procent” undertecknad Swedbanks privatekonom Arturo Arques. I artikeln menar Arques att för många bostadsrättsföreningar går med underskott och sparar för lite till framtida underhåll. Han anser att årsavgifterna borde höjas med 25 procent i nyproduktion och 10-20 procent i det äldre beståndet.

Nu svarar HSB tillsammans med Riksbyggen. Vi välkomnar liksom Arques ett stärkt konsumentskydd och ökad transparens på bostadsrättsmarknaden och lyfter fram hur vi på HSB gått före genom att lyfta upp viktiga nyckeltal på bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar.

Men när de gäller den negativa bilden av bostadsrättsföreningarnas ekonomi håller vi inte med – bostadsrättsföreningar är i allmänhet ekonomiskt stabila och välskötta.

Vi skriver också, med anledning av att Arques fördjupar sig i avskrivningstider för byggnader: ”Vi har också en delvis annan syn på vilka åtgärder som skulle skapa ett bättre konsumentskydd. Redovisningstekniska frågor som rör avskrivningar handlar trots allt om gårdagen. Vi tror att konsumenterna skulle vara mycket mer hjälpta av ett transparent regelverk kring hur de underhålls- och återinvesteringar som en bostadsrättsförening står inför ska redovisas. Det är trots allt det som kommer att påverka ekonomin framöver.”

Läs hela repliken här.

Bostadsrättskollen

Bostadsrättskollen är en märkning som HSB har tagit fram för att göra det lättare att förstå ekonomin i en bostadsrättsförening.