Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Senaste nytt från HSBs experimenthus – HSB Living Lab

11 mars 2022 HSB Living Lab ligger på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg. Det är en levande boendemiljö med 29 lägenheter och cirka 40 hyresgäster, där forskning om framtidens boende pågår dygnet runt. Här kan du läsa mer om vad som pågår i huset just nu.

HSB Living Lab drivs av 12 samarbetspartners för att skapa en gedigen samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

I HSB Living Lab testas nya tekniska och arkitektoniska innovationer för att ge ny kunskap om hur framtidens bostäder ska byggas. Forskningen söker svar på frågor som: Hur kan vi spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat, hur ska vi tvätta, hur ska vi bygga och anpassa boendet för att skapa hållbarhet? Sedan starten 2016 har över 100 projekt startats i huset.

Framtidens kök är cirkulärt

Köket är det rum i hemmet som står för störst energiförbrukning, både vad gäller elkonsumtion och i form av kasserat material. När forskningsprojektet Det cirkulära köket nu avslutas presenteras en prototyp av ett mer flexibelt och miljövänligt kök.
— Nu hoppas vi nå ut till byggherrar och arkitekter med en ny köksstandard som är helt cirkulär, säger projektledare professor Ulrike Rahe.
Läs mer

Duscha i återanvänt och renat vatten

Varmt vatten är en av de stora bovarna när det kommer till energi och resursförbrukning i hemmet. I HSB Living Lab testas nu duschar som hjälper de boende att minska sin påverkan genom en dusch som renar och återanvänder vattnet. – Det märks att man sparar in på vattnet, säger Zigge Sommar som bor i huset.
Läs mer

Fler aktuella forskningsprojekt och aktiviteter

Reparation av arbetskläder

Arbetskläder slits och går då och då sönder. I en nyligen genomförd studie i HSB Living Lab visar resultatet att den potentiella miljöbesparingen är över 80 procent om dessa lagas istället för att de slängs och man köper in nya.

Mimblys mimbox

Spara vatten, energi och dessutom samla upp mikroplaster när vi tvättar. Låter det för bra för att vara sant? Just nu testar vi om Mimbox kan lösa alla tre problemen vid tvättning.

Biophilia

Kan grönska och växtlighet inomhus bidra till ökat välmående? Det ska projektet Biophilia undersöka med hjälp av de boende i HSB Living Lab.

Minska klimatpåverkan från renoveringar

Att renovera lägenheten har blivit lite av en folksport i Sverige. Men det är inte helt oproblematiskt och det kan innebära en hel del onödig klimatpåverkan att göra om fungerande boytor. Just nu testas det i HSB Living Lab hur man kan minimera behovet av renoveringar och att de renoveringar som görs är mer hållbara.

Prisade för ljudsensorer i digitala bikupor

Stort grattis till studenterna Amer Hodzic och Danny Hoang som fått ett stipendium från Sparbanksstiftelsen Kronan för sitt examensarbete om ljudsensorer i de digitala bikuporna som utvecklats av TietoEVRY och som bland annat testas i HSB Living Lab. Kunskap som kan ge biodlare bättre insikt och värdefull input kring underhållet av bisamhällen.

Läs deras examensarbete här

Läs mer om de digitala bikuporna

Premiär för frukost i huset

En plats för boende, forskare, partners och innovatörer att mötas, sprida kunskap och diskutera aktuella frågor om framtidens boende. Det är tanken bakom våra regelbundna coworkingfrukostar i HSB Living Lab.
Läs mer

Välkommen på studiebesök

Ett studiebesök varar i ungefär 90 minuter och då får ni en presentation av forskningsarenan, en övergripande presentation av forskningsprojekten och en rundtur i huset. Välkommen!
Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av fler nyheter från HSB Living Lab? 
Prenumerera här