What's HSB Living Lab?

How should we live in the future? HSB Living Lab is a research and demonstration arena which also includes homes for students and guest researchers. The building will be located on the Chalmers campus in Göteborg, Sweden and be completed in June 2016.

The aim of this exciting project is to create knowledge of a more sustainable lifestyle in the home. We want to create innovations on site which will help to enhance the quality of present and future homes and buildings. HSB Living Lab will provide a venue for enhanced understanding of sustainability.
Chalmers University of Technology, Johanneberg Science Park and Akademiska Hus are just a few of our project partners.

A flexible building in which most things can be replaced!

HSB Living Lab is planned to involve a four-storey building that can be dismantled. There will be a residential section offering homes and an exhibition section for offices, meeting rooms, a showroom for research results, a laundry room, etc.
The façade will be replaceable to an extent as testing various different façade materials may be of interest. This may also apply to other external or internal parts of the building, where options for testing various materials and solutions may be required.


A building which takes a holistic approach to future living

Short and long-term research projects will be taking place inside HSB Living Lab throughout the project’s ten-year life span. The project as a whole will provide a new, forward-thinking feel of a home environment, and our intention is to take a holistic approach to living. This means that sustainability - among other things - is central to our research. We can present our research results in exhibition areas in the building. These exhibitions will provide a venue for enhancing understanding of sustainable solutions, along with an area which is always accessible to anyone who is interested in our research.

Students to live in research projects

This project is sometimes referred to as the third generation of Living Lab. This means we will have students living in the research building – various research projects will actually be ongoing while they live there. These projects may involve anything from new materials to surveys linked to behaviour in the accommodation. We can test on a small but real scale in HSB Living Lab. The results will then be kept on display in the exhibition area. The materials and methods tested for our homes may then result in improved quality when we build and renovate accommodation in general.
Our solutions may be products or services, they must focus on our members, and the results may be useful for both existing and new homes.

To find out more, contact
Emma Sarin, project manager, HSB Living Lab, emma.sarin@hsb.se

Följ oss på resan mot framtidens boende

Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag att gestalta sig? Detta vill vi ta reda på!
mainimage

Med HSB Living Lab tar vi ett stort kliv in i framtiden. I nära samarbete mellan människor, forskare och näringsliv skapar vi framtidens boende i tredje generationens Living Lab. HSB Living Lab är en världsunik arena där vi utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Byggnaden, som finns på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, är så mycket mer än ett hus – det är ett levande laboratorium där vi kan forska på ett sätt vi aldrig gjort förut.

HSB Living Lab är en flyttbar byggnad med fyra våningar och stod klar för inflyttning 1 juni 2016. Tre av våningarna är bostäder för studenter och gästforskare och på bottenplan finns samverkanslokaler med bland annat kontor, konferensrum, showroom för forskningsprojekt, och en modern tvättstudio. Boendet i HSB Living Lab består idag av 29 lägenheter där hyresgästerna lever i en ständigt föränderlig och utvärderad miljö, allt medan forskningen pågår.

Projektet testar helt nya tekniska och arkitektoniska innovationer under 10 år. Tester som ger oss kunskap för att bygga framtidens bostäder. Vi vill svara på frågor som: Hur kan vi spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat, hur ska vi tvätta, hur ska vi bygga och anpassa boendet för att skapa hållbarhet – idag och imorgon? 

HSB Living Lab drivs av 12 samarbetspartners för att skapa en gedigen samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.