På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

What's HSB Living Lab?

How should we live in the future? HSB Living Lab is a research and demonstration arena which also includes homes for students and guest researchers. The building will be located on the Chalmers campus in Göteborg, Sweden and be completed in June 2016.

The aim of this exciting project is to create knowledge of a more sustainable lifestyle in the home. We want to create innovations on site which will help to enhance the quality of present and future homes and buildings. HSB Living Lab will provide a venue for enhanced understanding of sustainability.
Chalmers University of Technology, Johanneberg Science Park and Akademiska Hus are just a few of our project partners.

A flexible building in which most things can be replaced!

HSB Living Lab is planned to involve a four-storey building that can be dismantled. There will be a residential section offering homes and an exhibition section for offices, meeting rooms, a showroom for research results, a laundry room, etc.
The façade will be replaceable to an extent as testing various different façade materials may be of interest. This may also apply to other external or internal parts of the building, where options for testing various materials and solutions may be required.


A building which takes a holistic approach to future living

Short and long-term research projects will be taking place inside HSB Living Lab throughout the project’s ten-year life span. The project as a whole will provide a new, forward-thinking feel of a home environment, and our intention is to take a holistic approach to living. This means that sustainability - among other things - is central to our research. We can present our research results in exhibition areas in the building. These exhibitions will provide a venue for enhancing understanding of sustainable solutions, along with an area which is always accessible to anyone who is interested in our research.

Students to live in research projects

This project is sometimes referred to as the third generation of Living Lab. This means we will have students living in the research building – various research projects will actually be ongoing while they live there. These projects may involve anything from new materials to surveys linked to behaviour in the accommodation. We can test on a small but real scale in HSB Living Lab. The results will then be kept on display in the exhibition area. The materials and methods tested for our homes may then result in improved quality when we build and renovate accommodation in general.
Our solutions may be products or services, they must focus on our members, and the results may be useful for both existing and new homes.

To find out more, contact
Emma Sarin, project manager, HSB Living Lab, emma.sarin@hsb.se

Följ oss på resan mot framtidens boende

Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag att gestalta sig? Detta vill vi ta reda på!
mainimage

Med HSB Living Lab tar vi ett stort kliv in i framtiden. I nära samarbete mellan människor, forskare och näringsliv skapar vi framtidens boende i tredje generationens Living Lab. HSB Living Lab är en världsunik arena där vi utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Byggnaden, som finns på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, är så mycket mer än ett hus – det är ett levande laboratorium där vi kan forska på ett sätt vi aldrig gjort förut.

HSB Living Lab är en flyttbar byggnad med fyra våningar och stod klar för inflyttning 1 juni 2016. Tre av våningarna är bostäder för studenter och gästforskare och på bottenplan finns samverkanslokaler med bland annat kontor, konferensrum, showroom för forskningsprojekt, och en modern tvättstudio. Boendet i HSB Living Lab består idag av 29 lägenheter där hyresgästerna lever i en ständigt föränderlig och utvärderad miljö, allt medan forskningen pågår.

Projektet testar helt nya tekniska och arkitektoniska innovationer under 10 år. Tester som ger oss kunskap för att bygga framtidens bostäder. Vi vill svara på frågor som: Hur kan vi spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat, hur ska vi tvätta, hur ska vi bygga och anpassa boendet för att skapa hållbarhet – idag och imorgon? 

HSB Living Lab drivs av 12 samarbetspartners för att skapa en gedigen samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.